Menu
RSS
Τετάρτη, 12/05/2021
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
https://anaplasis.gr
komis490 1972018

Μητροπολίτης Αλέξανδρος κατά πολιτικής εξουσίας: "Η ώρα της Ανάστασης δεν άλλαξε ούτε όταν είχαμε τουρκική σκλαβιά στην Ελλάδα"!

Μητροπολίτης Αλέξανδρος κατά πολιτικής εξουσίας: "Η ώρα της Ανάστασης δεν άλλαξε ούτε όταν είχαμε τουρκική σκλαβιά στην Ελλάδα"!

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στην Ακολουθία της Παννυχίδος αναγνώστηκε ἡ Πασχαλινή Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου, με ξεκάθαρες αιχμές κατά της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, για τους χειρισμούς στον τρόπο εορτασμού του Πάσχα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ TOY AΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί

τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

Ἡ Ἑορτή πού θριαμβευτικά σέ ὅλο τόν ἐκκλησιαστικόν χρόνον, ἀλλά κυρίως τίς ἡμέρες αὐτές ἑορτάζομε εἶναι ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Δηλαδή ἡ  Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡμεῖς «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον,  Ἰησοῦν τόν μόνον ἀναμάρτητον».

Ὁ Χριστός ἀνεστήθη τήν τρίτην ἡμέραν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν καί διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἐνικήθη ὁ Ἅδης καί οἱ δυνάμεις τοῦ διαβόλου καί τοῦ σκότους κατελύθησαν καί ὁ κόσμος ἐλυτρώθη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει· «Ὁ Χριστός ἐσταυρώθη διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν καί ἀνέστη διά τήν δικαίωσίν μας». Ἔτσι διά τῆς Ἀναστάσεως καί μετά τήν Ἀνάστασιν ἀρχίζει μία ἄλλη ζωή, ἡ νέα ἐν Χριστῷ ζωή τήν ὁποίαν ὀφείλομε νά ἀκολουθήσωμε.

Δι’ ἡμᾶς ὅμως τούς Ἕλληνες τό Πάσχα καί ἡ Ἀνάστασις ἔχουν μίαν ἰδιαιτέραν σημασίαν πού ξεφεύγει τῶν ὁρίων τῆς καθαρᾶς θρησκευτικῆς σημασίας καί τελετουργίας καί ἀνάγεται στή σφαίρα τῶν ἐθνικῶν ἐπιδιώξεων. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι συνυφασμένη μέ τήν Ἀνάστασιν τῆς Ἑλλάδος καί μέ τήν Ἄνοιξι ἐκείνη τοῦ 1821, πού τά διακόσια χρόνια ἀπό τότε ἑορτάζομε φέτος.

Ὅμως ἡ πολιτική Ἐξουσία, μέ τήν πρόφασι τῆς ἀποφυγῆς μεταδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἐνῶ ἀνέχθηκε κάθε μορφή παραβιάσεως τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἀπό ἀναρχικούς καί περιθωριακούς ταραξίες ἐξαντλεῖ τήν αὐστηροτητά τους εἰς τήν Ἐκκλησίαν, δηλαδή τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ, μέ ἀποτέλεσμα ἐδῶ καί ἕνα χρόνο νά εἶναι κλειστές οἱ Ἐκκλησίες καί ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ νά μήν ἔχη τό δικαίωμα  νά λατρεύση τόν Θεόν του καί νά ἐκζητήση τό ἔλεός Του καί νά ἀπαξιώνεται στήν κοινή γνώμη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Καί σήμερα, παρά τή χαλάρωσι τῶν μέτρων, μᾶς ὑποχρεώνουν νά τελέσωμε τήν παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀντί τήν παραδοσιακή ὥρα «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου» καί «ὄρθρου βαθέως τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων», αὐτή ἐδῶ τήν ὥρα,  ὀκτώ καί τριάντα τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, πρᾶγμα πού δέν ἐγένετο ποτέ στά δύο χιλιάδες χρόνια πού πέρασαν ἀπό τότε πού Ἀνέστη ὁ Κύριος, οὔτε κατά τήν ἐποχήν τῶν μεγάλων διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν, οὔτε κατά τήν διάρκειαν τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, οὔτε καί στούς χρόνους τῆς δεινῆς γερμανικῆς κατοχῆς.

Κατ’ ἀνάγκην ὅμως θά ἑορτάσωμε καί ἔτσι, διά νά διακηρύξωμε ὅτι· «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» καί ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι παρελθόν,  ὅπως τήν θεωροῦν τινές πολιτικοί παράγοντες τοῦ παρόντος, ἀλλά εἶναι ἀναπόσπαστον μέρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος καί ὅτι οἱ Ἕλληνες ποτέ δέν θά ἀποκοποῦμεν ἀπό τίς ρίζες τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς μας παραδόσεως, πού παραλάβαμε ἀπό τούς  Πατέρες μας.

χριστος ανεστη ἀδελφοί μου καί

Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός.

     Κρατᾶτε ψηλά τίς ἀναμμένες σας λαμπάδες, ἄδοντες καί      ψάλλοντες·

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά      καταχθόνια» καί νά θυμᾶστε πάντοτε ὅτι ὅλα ἔρχονται καί παρέρχονται στόν κόσμο, ἡ Ἐκκλησία ὅμως μένει εἰς τόν αἰῶνα.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

                     

† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

7 σχόλια

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 04 Μαϊος 2021 13:23 Σύνδεσμος σχολίου

  19:59, φαντάσου τί πλύση εγκεφάλου έχουν κάνει του 18:35! Μπορεί να του τα τρώνε κιόλας

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 03 Μαϊος 2021 19:59 Σύνδεσμος σχολίου

  18:35 Εντάξει, άφησε τώρα τα ράσα του Δεσπότη, γιατί τα κρατάς σφιχτά. Δεν φεύγουν. Έχει κι άλλους παρατρεχάμενους ή μόνο εσένα;

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 03 Μαϊος 2021 18:35 Σύνδεσμος σχολίου

  Δευτέρα, 03 Μαϊος 2021 09:23
  Θεία Κοινωνία πινει
  Δοκίμασε κι εσύ καμιά φορά. Δεν κάνει κακό

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 03 Μαϊος 2021 14:59 Σύνδεσμος σχολίου

  Ερωτώ. Το ωράριο της Αναστάσιμης λειτουργίας στα χωριά που δε νέχουν ιερέα ποιός το κανόνιζε να γίνει στις 5 ή 6 ή7 ή 8 το απόγευμα.

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 03 Μαϊος 2021 09:23 Σύνδεσμος σχολίου

  Θέλω κι εγώ λίγο από αυτό που πίνει, φαίνεται δυνατό.

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Κυριακή, 02 Μαϊος 2021 20:11 Σύνδεσμος σχολίου

  Η Ιερά Σύνοδος και ο φίλος σας ο Αρχιεπίσκοπος τι γνωμη έχουν γι΄ αυτές τις απόψεις σας? Και αφού διαφωνούσατε γιατί τις εφαρμόσατε? Η Πολιτεία έφταιγε, ο Αρχιεπίσκοπος και η Ι.Σ. που συμφώνησαν όχι!! Πάντως ο κόσμος μάλλον συμφώνησε γιατί ο εξωτερικός χώρος των εκκλησιών ήταν κατάμεστος, εκτός άμα δεν σας ενδιαφέρει η γνώμη των πιστών, και μας θεωρείται "πρόβατα" που πάντα πρέπει να συμφωνούμε μαζί σας. Και τέλος νομίζω ότι το Πάσχα είναι γιορτή αγάπης και όχι μίσους και διχασμού, για την Ορθοδοξία.

 • χψ
  χψ Κυριακή, 02 Μαϊος 2021 11:36 Σύνδεσμος σχολίου

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
  και χρονιάρες μέρες, Δεσπότη μου, δεν είναι για γκρίνια και τα λοιπά. Κύριο μέλημα η υγεία μας, σωματική και κυρίως ψυχική!!!
  Και η υπακοή είναι βασικός κρίκος μιας υγιούς κοινωνίας. Τα καπετανάτα, κατά την ερμηνεία του καθενός, είναι αποσυνθετικά αυτής της κοινωνίας. Και κάτι ακόμα. Βγάλτε από το λεξιλόγιό Σας λέξεις που εκστομίζετε με φορτίο ύβρεως...."αναρχικοί" "περιθωριακοί ταραξίες" κλπ
  Μην κολαζόμαστε χρονιάρες μέρες.....
  Την ευλογία Σας!!!!

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...