Menu
RSS
Παρασκευή, 30/07/2021
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Γιώργος Πουλοκέφαλος | Η μικρή πονεμένη ιστορία του λιμανιού του Παράλιου Άστρους

Γιώργος Πουλοκέφαλος | Η μικρή πονεμένη ιστορία του λιμανιού του Παράλιου Άστρους

Το χρονικό της κατασκευής του λιμανιού του Παράλιου Άστρους, μετά την αναθέρμανση της συζήτησης γύρω από αυτό στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναλυτικότερα...

ΛΙΜΑΝΙ   ΑΣΤΡΟΥΣ – OI ATΙΜΩΡΗΤΕΣ  ΑΜΑΡΤΙΕΣ

Η  αναθέρμανση  της  συζήτησης για  το έργο  του  λιμανιού  του  Άστρους επιβάλλει για  όσους  γνωρίζουν  το  θέμα να  φωτίσουν άγνωστες  πτυχές  για να  λάμψει επιτέλους  η  πολλαπλώς κακοποιημένη  αλήθεια!

Το  Λιμάνι  του  Άστρους   είναι  ένα  έργο  που  εντάχθηκε  στο  ΕΣΠΑ  περιόδου 2007-2013  και  το  οποίο  στη συνέχεια απεντάχθηκε.

 Η  εν  πολλαίς  αμαρτίες περιπεσούσα «νομιμότητα» θα  ήταν  η καταλληλότερη  παράθεση  του!

 Ας  συνθέσουμε τα  κομμάτια  του  παζλ !

Για  την κατασκευή  του διενεργήθηκαν  τρεις  διαγωνισμοί. Στις 16/10/2012,στις 31/10/2012 και στις  22/11/2012. Λόγω  της  απεργίας τότε των μηχανικών και  της γενικής  κατεύθυνσης  που είχε  δώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν  προσήλθε καμία εργοληπτική εταιρεία να δώσει προσφορά γνωστού  όντος  ότι  τα  τεύχη  δημοπράτησης  είχαν  λάβει  37  εταιρείες .

Αν  και γνώριζε  η τότε Περιφερειακή Αρχή   ότι  υπάρχει  απεργία  εν  τούτοις  προχώρησε  σε  τρεις απανωτές  δημοπρασίες  και  τελικά ο  διαγωνισμός  προέκυψε  «άγονος».

 Για  να  περάσει  στη  συνέχεια  στη  διαδικασία  της  πρόσκλησης  με  διαπραγμάτευση.  Έτσι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου με  έγγραφο  της  στις  12.12.2012   προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  Πελοποννήσου ζήτησε  αυτό , επικαλούμενη τον περιορισμένο χρόνο  για  ολοκλήρωση του  έργου.

Στο  σημείο  αυτό  ας  τονισθεί  ότι όλα τα  έργα  του  ΕΣΠΑ  είχαν  χρονικό  ορίζοντα για  την περάτωση  τους  μέχρι  τις  31.12.2015. Ο  συμβατικός  χρόνος κατασκευής  του  έργου  ήταν  24  μήνες. Άρα  δεν  υπήρχε  λόγος  τόσης  σπουδής  και  τόσης  βιασύνης.

Κάποιοι  όμως  έβλεπαν  προυπολογισμούς  και  «γυάλιζε» το  μάτι  τους!

 Στη  συνέχεια  δόθηκε   η  έγκριση  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής  Αρχής  και  η  τότε Περιφέρεια  Πελοποννήσου προχώρησε  για  την  ανάδειξη  μειοδότη με  την  διαδικασία  του  άρθρου 125  του  Ν.3669/2008 σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 35 του Ν.4053/2012 , δηλαδή  στη  διαδικασία ανάθεσης  με  διαπραγμάτευση.

Αυτό  όμως  απαιτούσε  αλλαγή  των  υπαρχόντων  τευχών  δημοπράτησης από  την  αναθέτουσα  αρχή  πράγμα  το  οποίο  δεν  συνέβη.

Κατόπιν με  την  153/20.02.2013  απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας εγκρίθηκε η δημοπράτηση  της  εργολαβίας. Τότε  πολλά  τακτικά  μέλη  της  οικονομικής  επιτροπής  για  διάφορους  λόγους  δεν  συμμετείχαν  στην  συνεδρίαση    τότε  γιατί  ασφαλώς  γνώριζαν ότι  κάτι  δεν  πάει  καλά  με  την  όλη  διαδικασία. 

Εν  συνεχεία η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας κάλεσε  9  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  να  συμμετάσχουν   στο  διαγωνισμό  χωρίς  όμως  διαφανή  και  σαφή  αιτιολόγηση,  δηλαδή  γιατί  από  τους  37  επελέγησαν  μόνον  οι  εν  λόγω. Και  στις  3-4-2013 ανακηρύχθηκε   η  εταιρεία Αρχιμήδης  ΑΤΕ  ανάδοχος  με  έκπτωση  12,11%.

Εδώ αξίζει  να  σημειωθεί  τι  εκπτώσεις  έδωσαν  οι  άλλες  εταιρείες  από  τις  7 !!!

Αρχίζουμε , τα  «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 9,2 %,  η «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ » 8,77% , η  «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ » 11,12%, η «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» 8%, η  «ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ  5%, η  «ΗΛΙΟΧΩΡΑ»  θυγατρική  της  ΤΕΡΝΑ  3% και  τέλος  η  «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ »14%  η  οποία αποκλείστηκε  αυτοστιγμή  γιατί  δεν  είχε  όπως θα  έπρεπε  τα  χαρτιά  της !!!

Με  δεδομένο  ότι  σύμφωνα  με  τον  Νόμο  Σουφλιά  για  να «πάρει»  ένας  εργολάβος  έργο, θα  πρέπει  η ελάχιστη έκπτωση  που  οφείλει  να  δώσει  είναι  12%  καταλαβαίνει  κανείς  ότι  όλοι  αυτοί  που  έδωσαν  κάτω  από  12 %  είχαν  κοπεί  «από  χέρι»!

 Οι  υποτιθέμενοι  7  εκλεκτοί  της  τελικής  επιλογής απλά  έβαλαν  πλάτη  για  να  πάρει  το  έργο  ο  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ !

Έτσι   για  να  δείτε  πως  γίνονται  οι  «δουλειές»  !!!!    

Στο  μεγάλο  αυτό  θέμα  του  Λιμανιού  του  Άστρους    πέραν   των  προαναφερθέντων   το  σημαντικότερο είναι ότι  όλες  οι  πράξεις,  δηλαδή  διενέργεια  του  διαγωνισμού , έγκριση  τευχών δημοπράτησης, έγκριση δημοπράτησης, κλπ  πραγματοποιήθηκαν από  την  Οικονομική  Επιτροπή της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  όχι  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας  που  είναι  το  νόμιμο.

Και  υπήρχε  έγγραφο  του  Υπουργείου  που  το  όριζε  με  επαρκή  σαφήνεια  αυτό!

 Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  μόνον  τεχνική  υποστήριξη  έπρεπε  να  δώσει  στον  Δήμο  αφού  δεν  διέθετε  τεχνική  επάρκεια. Αυτό  προκύπτει  και  από  την  υπογραφείσα  προγραμματική  σύμβαση. 

Έτσι  υπήρξε  μία  διαδικασία έξω  από  τις  συνήθεις , αφού  μετά  από  τρεις  πρόδηλες άγονες δημοπρασίες  λόγω  της  απεργίας επιλέχθηκε   τελικά  ο  αναφερθείς  τρόπος .

Γιατί  έπρεπε  να  γίνουν όλα  βιαστικά  στην  αρχή  και  με  τόση πρεμούρα  αφού  από  τότε  στις  12.12.2012  που  έγινε  η  τελευταία άγονη προσπάθεια  μέχρι  τις  3-4-2013  και  χωρίς  καμία  αλλαγή  στα  τεύχη πέρασε  τόσος  χρόνος  μέχρι  τις  3 Απριλίου του  2013  που  ψηφίστηκε  η  προέγκριση και  δη  όταν  το  συμφωνητικό  με  τον  Αρχιμήδη υπογράφηκε  ακόμη  αργότερα  στις  14.6.2013.

Αφού  ο  συμβατικός  χρόνος  του  έργου  δηλαδή  οι  24  μήνες που  έληγε  στις  31.12.2015 , ήταν  υπεραρκετός  ώστε  να  μην  ακολουθηθεί η  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης. 

Η  Επιτροπή  Δημοσιονομικού  Ελέγχου   του  Γενικού Λογιστηρίου  του  Κράτους έκανε  έλεγχο  στην  όλη  διαδικασία  και εντόπισε  επακριβώς  όλες  τις  παράτυπες  και  παράνομες  διαδικασίες σε  πολυσέλιδο  έγγραφο  της.

Τελικά  το  έργο  απεντάχθηκε από  το  ΕΣΠΑ   και  έγινε  καταλογισμός  για  ποσόν  3.800.000  ευρώ !!!!

Αξίζει  δε  ακόμη  να  σημειωθεί  ότι  όταν  ξεκίνησε  το  έργο  και  ενώ η  μελέτη  καθόριζε  ότι  τα  υλικά  θεμελίωσης  της  προβλήτας  θα  ήταν  υλικά  θραυστά λατομείου , ο ανάδοχος  εν  τούτοις   χρησιμοποιούσε  από  κοντινό  δανειοθάλαμο ακατάλληλα αργιλώδη  υλικά παλιού  σκουποδότοπου  για  να  να  χρησιμοποιήσει  ως  υλικά  θεμελίωσης !!!!

Αν  είναι  δυνατόν!  Και  όμως  το  λιμάνι του  Άστρους θεμελιώθηκε  σε  κοκκινόχωμα χωρίς  κανέναν  έλεγχο  από την  αναθέτουσα τότε Περιφερειακή  Αρχή !

Αυτή  είναι  η  μικρή  πονεμένη  ιστορία αυτού  του  λιμανιού !

Η  σημερινή  Περιφερειακή  Αρχή  οφείλει άμεσα  να  ανοίξει όλα  αυτά τα  νεφελώδη  δημιουργήματα των  πρώην !  Δεν  ξέρω αν  θέλει  αλλά  σίγουρα  μπορεί! Αυτά  και  άλλα  πολλά  ακόμη !

Είναι  πολλά  τα  λιμάνια …….Άρη   !!!!!

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

13 σχόλια

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 10:22 Σύνδεσμος σχολίου

  ΟΣΟ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΒΟΥΡΚΟΣ ΤΟΣΟ ΜΥΡΙΖΕΙ ΛΕΕΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΛΑΟΣ.............................

 • Κ. ΠΑΝ.
  Κ. ΠΑΝ. Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 12:09 Σύνδεσμος σχολίου

  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΕΣ ΓΚΑΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΤΟΥΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 20:55 Σύνδεσμος σχολίου

  ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΕΙΝΗΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ! ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ - ΛΟΥΛΟΥΔΙ, ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ, ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, ΔΡΟΜΟΣ ΤΖΑΝΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΕΡΓΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ κλπ κλπ κλπ ων ουκ έστιν αριθμός !!!

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 20:43 Σύνδεσμος σχολίου

  Mία εμπεριστατωμένη ανάρτηση , με αδιάσειστα στοιχεία είναι αρκετά για να περιγράψει τι έγινε τότε ! Αλλωστε υπάρχει η έκθεση από την Επιτροπή Δημοσιονομικού ελέχγου που απένταξε το έργο από το ΕΣΠΑ και επεστράφησαν τα χρηματα πισω στην ΕΕ !!!!!! Αρα αυτά που γραφει ο Πουλοκεφαλος μάλλον αληθή θα είναι και αφού ηταν τοτε και πρόεδρος κατι θα ξερει παραπάνω! Τα 3800 ποιος θα τα πληρώσει τώρα αυτό ειναι το κρισιμο ερώτημα ! Ο Φούφουτος ??????

 • ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ
  ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 14:34 Σύνδεσμος σχολίου

  ΑΦΗΝΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ! ΑΡΑΓΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ? ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΟΝΑΤΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ?

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 13:44 Σύνδεσμος σχολίου

  Γιώργος Πουλοκέφαλος : Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου την επίμαχη περίοδο ! Τότε δεν είχε καμία αντίρρηση .......Από όλα αυτά κρατείστε παρακαλώ μόνον αυτό . Είναι πολλά τα λιμάνια Αρη ....... Μέσα από την κακοήθη πρόθεσή του ο....κ. Πουλοκέφαλος ......μας υπενθυμίζει ότι η Περιφερειακή Αρχή ΤΑΤΟΥΛΗ έφτιαξε ΠΟΛΛΑ ΛΙΜΑΝΙΑ . ΑΣΤΡΟΥΣ , ΤΥΡΟΥ , ΣΑΜΠΑΤΙΚΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ..... ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ 5.600.000 ΕΥΡΩ για το λιμάνι τιου ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ , ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ .....ΚΛΠ.....

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 09:46 Σύνδεσμος σχολίου

  13.32 να σου τα ξαναγράψω με μικρά γράμματα γιατί τα κεφαλαία σε κουράζουν ! Το λιμανάκι του Αστρους για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τελευταία κατασκευαστηκε με πολλές μη σύννομες διαδικασίες και παρατυπίες !!!!! Που καταγράφονται στην εμπεριστατωμένη αυτή ανάρτηση! Το ερώτημα είναι υπάρχει αντίλογος σε όλα αυτά ? Θα υπάρξουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες εάν και εφόσον αληθεύουν όλα αυτά? Παρακαλώ απαντήστε τώρα που τα γράμματα έγιναν μικρά !

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 13:32 Σύνδεσμος σχολίου

  19:49 Όταν μάθεις να γράφεις φυσιολογικά σαν άνθρωπος και όχι με κεφαλαία, έλα να το ξανασυζητήσουμε. Μέχρι τότε, μούγκα στη στρούγκα

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021 19:49 Σύνδεσμος σχολίου

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ??? ΕΔΩ ΜΕ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ !!! ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΕΣΤΕ ΤΟ . ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΓΑ ! ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ? Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΤΡΙΜΩΧΝΕΣΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ? ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΕΙΟΝΤΑΙ ΜΕ ΞΟΡΚΙΑ! ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΦΤΕΙ ΜΥΓΕΣ !

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021 15:04 Σύνδεσμος σχολίου

  Αχ Γιώργο μου γιατί δεν μας λες καλύτερα για την συνεργασία σας με τον Νίκα ;;Τις δημοπρασίες τις κάνει η Περιφερειακή Αρχή η οι υπηρεσίες ;;γιατί λες ψέματα άραγε ;

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...