Menu
RSS
Σάββατο, 21/04/2018
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel

Ανάρτηση δασικών Χαρτών…..και τώρα τι ;;;

Ανάρτηση δασικών Χαρτών…..και τώρα τι ;;;
Έπειτα από αρκετά χρονιά αδράνειας, αναβολών, παρατάσεων  επιτελούς οδεύει  προς την ολοκλήρωση  και κύρωση του, ο δασικός χάρτης σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Παρακάτω σας παραθέτω ένα πρακτικό οδηγό για να μπορέσει ο καθένας με ψυχραιμία και προσοχή να εντοπίσει και να παρατηρήσει την έκταση που τον ενδιαφέρει. Καταρχάς πρέπει να αναφέρουμε ότι για τον Νομό  μας η ανάρτηση του δασικού χάρτη έγινε στις 3/2/2017 και η περίοδος των   αντιρρήσεων είναι από τις 13/2/2017 μέχρι τις 13/4/2017 με εξαίρεση τους κατοίκους εξωτερικού που έχουν την δυνατότατη μια επιπλέον παράτασης των 20 ημερών.
Στην συνέχεια σας παραθέτω τα βασικά βήματα για την καλύτερη πληροφόρηση σας.
·         Πρώτον μέσα από την σελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ  επιλέγουμε και κλικάρουμε την επιλογή ανάρτηση δασικών χαρτών είτε απευθείας φορτώνουμε την διεύθυνση  Gis.Ktimanet.Gr/wms/forestsuspesion/default.aspx  .
Στη συνέχεια επιλέγουμε τον Νομό που μας αφορά και την πλησιέστερη τοπική κοινότητα, όταν βεβαιωθούμε ότι βρισκόμαστε πλησίον της έκτασης τότε με ιδιαίτερη προσοχή προσεγγίζουμε την έκταση που μας αφορά με τα βελάκια που διαθέτει η διαδικτυακή πλατφόρμα ανάρτησης. Σε ενδεχόμενη αποτυχία εύρεσης της έκτασης κρίνεται αναγκαία η συμβολή ενός ειδικού.
Όταν με βεβαιότητα εντοπιστεί η έκταση τότε θα διαπιστώσετε ότι είτε διακρίνεται μια πράσινη διαφάνεια, είτε περιοχές που δεν καλύπτονται από αυτήν την πράσινη διαφάνεια. Οι Ακάλυπτες περιοχές αυτές  είναι  ΑΑ που σημαίνει ότι είχαν άλλη μορφή το 1945  και διατηρούν ακόμα και σήμερα την ίδια μορφή συνήθως οι περιοχές αυτές είναι αγροτικές.
·         Στην δεύτερη περίπτωση θα υπάρχει μια πράσινη διαφάνεια όπου  κλικαροντας θα δούμε τον προσωρινό χαρακτηρισμό της περιοχής. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρώτο συνθετικό υποδεικνύει τον παλιότερο χαρακτηρισμό ενώ το δεύτερο συνθετικό τον πρόσφατο.
 Οι κατηγορίες είναι οι εξής :
 
ΔΔ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΔΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΔ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΑ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΠΔ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΑ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΧ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ

ΑΝ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΧΧ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΧΑ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΧ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

·         Στη συνέχεια και ενώ είμαστε βέβαια για την έκταση που μας ενδιαφέρει και για τον χαρακτήρα ακολουθείτε η διαδικασία της αντίρρησης επί του δασικού χάρτη. Η εκάστοτε αντίρρηση  αφορά την αμφισβητούμενη έκταση και μπορεί να σχεδιαστεί πάνω στην διαδικτυακή πλατφόρμα ανάρτησης των δασικών χαρτών. Όλη  η διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά,  Πληρώνοντας και το αντίστοιχο παράβολο ανάλογα τα στρέμματα. Υπάρχουν φυσικά  και περιπτώσεις όπου η ένσταση κατατίθεται ατελώς όταν πρόκειται για  :
α) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α’ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις τής παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει (σημ. ρυμοτομικά σχέδια).
β) αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) τού εποικισμού.
γ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού.
δ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει) (σημ. εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού).
 
Ενώ στην περίπτωση μη ατελούς υποβολής ορίζονται τα κάτωθι παράβολα:
Κλάση έκτασης

Ποσό

α) έως 100 m2

10 €

β) έως 1 στρ.

40 €

γ) 1- 5 στρ.

90 €

δ) 5 – 10 στρ.

180 €

ε) 10 – 20 στρ.

350 €

στ) 20 – 100 στρ.

700 €

ζ) 100 – 300 στρ.

1.400 €

η) > 300 στρ.

3.300 €

 
Η προσωρινή ανάρτηση των δασικών χαρτών παρ΄ όλες, τις ενδεχόμενες φωτοερμηνευτικές αστοχίες και  παραλείψεις αποτελεί  ένα βήμα προόδου για την χωροταξία της χωράς. Ένα εργαλείο ανάπτυξης και προόδου για τον τόπο μας.
Η συμβολή ενός ειδικού τεχνικού συμβούλου μπορεί να είναι καθοριστική για την θετική κατάληξη μια αντίρρησης. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη φωτοερμηνεία και ένας πλήρης στοιχειοθετημένος φάκελος ενώπιων της επιτροπής είναι ένα απαραίτητο  βήμα για την θετική έκβαση της υπόθεση σας.
Μια επίσκεψη σε ένα δασολόγο ή στο γραφείο ΣΥΑΔΧ,  μπορεί να σας λύσει απορίες και προβληματισμούς όσο αφόρα την έκταση που σας ενδιαφέρει και να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που σας ταλανίζουν.
 
Θεόδωρος Πλέσσιας
Δασολόγος –Περιβαλλοντολόγος ΔΠΘ
Παναρκάδων 16 -ΤΚ 22131 Τρίπολη
Τηλ. Επικοινωνίας
271400214-69758577387

plessias dasikoi

1 σχόλιο

  • κουκουρικος
    κουκουρικος Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 19:34 Σύνδεσμος σχολίου

    Ενα καλοστημένο σκηνικό με μπόλικη προχειρότητα που έγινε μόνο και μόνο για ...αφαίμαξη...και συλλογή χρημάτων από το κράτος ....κουτοπόνηρα για να κονομήσουν και οι μηχανικοί που βρωμάει το χνώτο τους από την πείνα .Αν κάποιος μελετήσει τους χάρτες και γνωρίζει τις περιοχές διαπιστώνει εύκολα την προχειρότητα την μη ύπαρξη κριτιρίων....ακόμη δε όλα δείχνουν ότι έγιναν από ανθρώπους χωρίς καμμία εμπειρία...μάλλον φοιτητές από κάποιο ΤΕΙ δασοπονίας ...έτσι απλά στην τύχη.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...