Menu
RSS
Πέμπτη, 09/07/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Η απόφαση για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνομίας στην Τρίπολη

Η απόφαση για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνομίας στην Τρίπολη
Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίθηκε το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του Ν.3130/2003 με τo οποίo, γνωμοδοτεί και κρίνει κατάλληλο για τη στέγαση των ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας , Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης και Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης της Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας το ακίνητο που προσέφερε η εταιρεία “ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.”, που βρίσκεται στην Τρίπολη επί των οδών Αλεξ. Σούτσου 29 ( περιφερειακή ΟΗΕ ) και Γ. Σαχτούρη, επί οικοπέδου 2089 τμ που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α', Β' και Γ' ορόφους και διαπιστώθηκε ότι έχει συνολική μεικτή επιφάνεια 3.209,17 τμ, ήτοι: α) υπόγειο συνολικής μεικτής επιφάνειας 729,35τμ, β) ισόγειο συνολικής μεικτής επιφάνειας 729,35 τμ, γ) Α' όροφο συνολικής μεικτής επιφάνειας 583,49 τμ, δ) Β' όροφο συνολικής μεικτής επιφάνειας 583,49τμ και ε) Γ' όροφο συνολικής μεικτής επιφάνειας 583,49 τμ καθώς και ακάλυπτο χώρο για την είσοδο - έξοδο και την στάθμευση δεδομένου ότι καλύπτει τους όρους της διακήρυξης, με μηνιαίο μίσθωμα έντεκα χιλιάδων πεντακόσιων εβδομήντα ευρώ (11.570,00 €), με την προϋπόθεση εντός οκτώ (8) μηνών από τη υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης της εκτέλεσης από την ιδιοκτήτρια εταιρία του ακίνητου των παρακάτω εργασιών:

1.)Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων της ψευδοροφής ως και αυτών που φέρουν ίχνη
υγρασίας.

2) Έλεγχος – επιδιόρθωση – στεγανοποίηση τμημάτων της τοιχοποιίας που φέρουν ίχνη
υγρασίας.

3) Αντικατάσταση ραγισμένων υαλοπινάκων και επισκευή αυτών που έχουν ίχνη
υγρασίας.

4) Έλεγχος υαλοπινάκων ισογείου για το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού
κτιριολογικού προγράμματος (αντιβανδαλιστικά κλπ) διαφορετικά αντικατάστασή τους. Να
προσκομιστεί ανάλογο πιστοποιητικό – βεβαίωση.

5) Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου σε
συνεννόηση με τις στεγαζόμενες υπηρεσίες ώστε για να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία
τους.

6) Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα.

7)Έλεγχος – επισκευή - συντήρηση των χώρων υγιεινής (μπάνιων) όλων των ορόφων και
εξασφάλιση εξαερισμού στην τουαλέτα ΑΜΕΑ στο ισόγειο.

8) Επίστρωση δαπέδου νεκρής ζώνης
κρατητηρίων ισογείου με βιομηχανικό δάπεδο ή άλλο κατάλληλο υλικό, ώστε να καθίσταται
ευχερής ο καθαρισμός της.

9) Βελτίωση ορισμένων κιγκλιδωμάτων των κρατητηρίων του ισογείου
(θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία) ώστε να αποτρέπεται τυχόν αναρρίχηση επ’ αυτών
κρατουμένων.

10) Έλεγχος - επισκευή φθορών εσωτερικών θυρών (περιλαμβανομένων και των
αποθηκών του υπογείου).

11) Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου και άρση τυχόν
τεχνικών δυσλειτουργιών καθόσον παρατηρείται διακοπή ηλεκτροδότησης (κυρίως τους
χειμερινούς μήνες , ενίοτε και τους θερινούς). Ειδικότερα για το κέντρο R/Σ της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αρκαδίας και όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό λειτουργίας του θα πρέπει να
εγκατασταθεί διάταξη αδιάληπτης παροχής ρεύματος.

12)Τοποθέτηση ψευδοροφής σε κατάλληλο
ύψος ( κατ'ελάχιστο 3μ) στα γραφεία του ισογείου ώστε να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας και
να είναι αποτελεσματικότερος ο τεχνητός φωτισμός.

13) Έλεγχος – συντήρηση – επιδιόρθωση
τυχόν φθορών στα σώματα θέρμανσης – ψύξης.

14) Έλεγχος - επισκευή θύρας ( και του
μηχανισμού ανοίγματος - κλεισίματος ) εξωτερικού χώρου που βρίσκεται στην Νοτιοδυτική
γωνία αυτού.

15)Επέκταση περίφραξης Βόρειας πλευράς αύλειου χώρου με ιδίου τύπου μεταλλικά
κιγκλιδώματα.

16)Αντικατάσταση υπάρχοντος ξύλινου κιγκλιδώματος Ανατολικής πλευράς
αύλειου χώρου από ρείθρο οπλισμένου σκυροδέματος πάχους είκοσι (20) cm και ύψους τριάντα
(30) έως σαράντα (40) cm και επί αυτού μεταλλικό κιγκλίδωμα ώστε το συνολικό ύψος της
περίφραξης να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) cm (σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας).

17)Διαμόρφωση πρασιάς Ανατολικής πλευράς αύλειου χώρου ως και του
πλατύσκαλου εισόδου κτηρίου ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη κίνηση δύο (2)
υπηρεσιακών οχημάτων (είσοδος - έξοδος) και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και
από την έναρξη του τέταρτου έτους μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη
τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...