Menu
RSS
Δευτέρα, 10/08/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

«Περίπου έξι μήνες θα χρειαστούν για να ξεκινήσουν τα έργα στο ΔΑΚ Τρίπολης»

«Περίπου έξι μήνες θα χρειαστούν για να ξεκινήσουν τα έργα στο ΔΑΚ Τρίπολης»

 

Για τα έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Τρίπολης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ηλίας Κούρος, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου.

Ο κ. Κούρος τόνισε ότι τα έργα θα είχαν ξεκινήσει, όμως υπήρξε μία ένσταση και εκτίμησε ότι θα χρειαστεί ένα εξάμηνο περίπου ώστε να φτάσουμε στο σημείο έναρξης των εργασιών.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ

Η δημόσια σύμβαση αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης» στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ — 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «'Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα με την σύμβαση θα πραγματοποιηθούν α) η προμήθεια για την επανεπίστρωση (retoping) της ήδη φθαρμένης επιφάνειας Ταρτάν του στίβου του Δ.Α.Κ. Τρίπολης, η προμήθεια εξοπλισμού στίβου με τα απαραίτητα όργανα και βαλβίδες, η ανακατασκευή της μόνωσης και των επιχρισμάτων των κερκίδων, η βαφή τους, η τοποθέτηση νέων καθισμάτων καθώς και η συντήρηση των πυλώνων φωτισμού.

 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ — ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

1. Γενικά - Αναγκαιότητα της προμήθειας Ο παλαιός αθλητικός συνθετικός τάπητας στίβου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης έχει αποτελεί τον μοναδικό στίβο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση για την προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών των Αθλητικών συλλόγων του Δήμου, του ΤΕΦΑΑ, αλλά και από απλούς πολίτες στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού. Επίσης του Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης φιλοξενούνται κατά καιρούς πανελλήνιοι και διεθνείς αγώνες στίβου. Μετά από την πάροδο πολλών ετών από την εγκατάστασή του, παρουσιάζει αρκετά μεγάλες φθορές στην τελική στιβάδα της επιφάνειάς του, και χρήζει άμεσης παρέμβασης ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η χρήση του τόσο για την καθημερινή προπόνηση των αθλητών και πολιτών της περιοχής όσο για τη φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων.

2. Επιλογή Υλικών και τρόπου κατασκευής Ο υπάρχων αθλητικός συνθετικός τάπητας στίβου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης ανήκει στην κατηγορία των πλήρως προκατασκευασμένων ταπήτων. Δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές αποκολλήσεις φουσκώματα ή άλλες βλάβες στην υπόβασή του και οι σημαντικές φθορές εντοπίζονται κυρίως στην επιφανειακή του στοιβάδα. Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του συνθετικού τάπητα μπορεί να γίνει είτε με την πλήρη ανακατασκευή του, είτε με την αποκατάσταση της επιφανειακής του στοιβάδας, (retopping). 

α. Πλήρης ανακατασκευή Η πλήρης ανακατασκευή προϋποθέτει την ολική αφαίρεση του υπάρχοντος τάπητα και την εγκατάσταση νέου. Θα γίνει πλήρης κατασκευή συστήματος σάντουιτς όπως προβλέπεται από την πρότυπη περιγραφή της Γ.Γ.Α. της παρ 3.4.β. Λόγω της πολύ ισχυρής κόλας η οποία έχει εφαρμοστεί για την συγκόλληση του υπάρχοντος προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα με την ασφαλτική υπόβαση, η αποξήλωση του συνθετικού τάπητα Θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή (μερική ή ολική) της ασφαλτικής υπόβασης. Συνεπώς Θα πρέπει να αφαιρεθεί η ασφαλτική υπόβαση και να ανακατασκευαστεί. Η παραπάνω εργασία πέραν από το επιπλέον κόστος Θα έχει σαν συνέπεια το κλείσιμο του σταδίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

β. Αποκατάσταση μόνο της επιφανειακής στοιβάδας (retoppin8) Η αποκατάσταση της επιφανειακής στοιβάδας περιλαμβάνει τρίψιμο σε κατάλληλο βάθος και λείανση της υπάρχουσας επιφάνειας, διάστρωση κόλας και επικόλληση νέου προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέγεται η λύση της προηγούμενης παρ.

2.α, (Πλήρης ανακατασκευή) στα τμήματα όπου έχουν πλήρως καταστραφεί η αποκολληθεί σε επιφάνεια περίπου 2.000 τ.μ. και η λύση της προηγούμενης παρ.

2.β, (Αποκατάσταση μόνο της επιφανειακής στοιβάδας -retoppin8), για επιφάνεια περίπου 8.000 m2 με την εφαρμογή νέου προκατασκευασμένου τάπητα επί του ήδη υπάρχοντος.

3. Προεργασίες πριν την τοποθέτηση του νέου συνθετικού τάπητα. Πριν από την τοποθέτηση του νέου συνθετικού τάπητα Θα προηγηθούν οι κατάλληλες εργασίες για την προετοιμασία της επιφάνειας του παλαιού συνθετικού τάπητα του στίβου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πριν από τον διαγωνισμό, οφείλει με επιτόπια επίσκεψη να επιθεωρήσει την υπάρχουσα κατάσταση ταυ στίβου, να εκτελέσει κάθε έλεγχο τον οποίο κρίνει απαραίτητο και να πάρει με δικές του δαπάνες δείγμα του υπάρχοντος υλικού, προκειμένου να παράσχει ένα τελικό πραγματικό δείγμα του υλικού του στίβου μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του στίβου όπου θα είναι ορατό το υπάρχον υλικό μαζί με το νέο που Θα προσφερθεί, ως ενιαίο δείγμα. Αυτό το τελικό ενιαίο δείγμα Θα υποβληθεί στον διαγωνισμό μαζί με αντίστοιχη τεχνική έκθεση ελέγχου με τις ιδιότητες του προσφερόμενου υλικού (ΚΑ%, κάθετη παραμόρφωση, έλεγχος της τριβής και του εφελκυσμού).

Πριν από την τοποθέτηση του νέου συνθετικού τάπητα, Θα πρέπει να προηγηθούν εργασίες προετοιμασίας του παλαιού στίβου προκειμένου να αφαφεθούν οι Θύλακες αέρα, να γίνουν επισκευές των άκρων του στίβου και να διορθωθούν οι περιοχές αποκόλλησης υλικών όπου είναι απαραίτητο. Η υπάρχουσα επιφάνεια πρέπει να λειανθεί κατάλληλα για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που Θα εξασφαλίσει τον τέλειο δεσμό (συγκόλληση) με το νέο υλικό. Ως τελική προετοιμασία, Θα γίνει κατάλληλη ισοπέδωση για να δοθεί μια ομοιόμορφη και σταθερή βάση για την εφαρμογή του νέου υλικού.

4. Τοποθέτηση του νέου συνθετικού τάπητα Η ανακατασκευή (retopping) του υπάρχοντα συνθετικού τάπητα πραγματοποιείται με μία νέα στρώση προκατασκευασμένου συνθετικού ελαστικού τάπητα, ελάχιστου πάχους SOmm ώστε να είναι σύμφωνος ο νέος στίβος με τις προδιαγραφές της IAAF. Ο νέος στίβος ο οποίος αποτελείται από τον ήδη υπάρχοντα συνθετικό τάπητα και την νέα επικάλυψη retopping πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ΙΑΑΕ και πιο συγκεκριμένα με τιμή απορρόφησης κραδασμών μεταξύ 38% - 42%, κάθετη παραμόρφωση 1,8-2,Omm. Η απόχρωσή του Θα είναι χρώματος χρώματος ερυθροφαιού ή πρασίνου σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ο νέος συνθετικός τάπητας Θα επικολληθεί στην διαμορφωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 3 επιφάνεια, με χρήση κατάλληλης κόλλας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Το συνεργείο τοποθέτησης Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά της εταιρίας παραγωγής του προκατασκευασμένου ελαστικού τάπητα τα οποία να βεβαιώνουν την επάρκειά του για την εκτέλεση της εργασίας. Ο τελικός στίβος πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση της IAAF - Class 2 και Θα πρέπει να φέρει το σχετικό πιστοποιητικό ΙΑΑΕ - Class 2. Η όλη κατασκευή (ο παλαιός τάπητας σε συνδυασμό με τον νέο) Θα πρέπει να έχει εγγύηση του αναδόχου και της προμηθεύτριας εταιρίας για τουλάχιστον 8 έτη.

5. Γραμμογράφηση Μετά από την κατασκευή του Θα ακολουθήσει η γραμμογράφηση του στίβου με ανεξίτηλο χρώμα σύμφωνα με την παρ. 6.12 της προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. Θα γραμμογραφηθούν στις αποχρώσεις που ορίζει η ΙΑΑΡ οι διαδρομές, οι εκκινήσεις, οι τερματισμοί, οι αλλαγές τα αγωνίσματα και ότι άλλο είναι απαραίτητο. 0 Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Αναφορά Μετρήσεων (ΤΜΟ) όπως απαιτείται από την ΙΑΑΕ αναλαμβάνοντας και τις δαπάνες που Θα προκύψουν για την έκδοσή της.
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: Αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της παρούσης.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Εννέα (9) μήνες.

 Επιμέλεια κειμένου | www.kalimera-arkadia.gr 

7 σχόλια

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 17:58 Σύνδεσμος σχολίου

  ΣΙΓΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ
  ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΧΕΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ.
  ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΗΔΗ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΑΚ.
  ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 17:00 Σύνδεσμος σχολίου

  Υπάρχει μεγάλη φαγωμάρα με δυο αιρετούς απο την παράταξη της διοίκησης εκεί στο νομικό
  Ο ένας βάζει συνέχεια τρικλοποδιά στον άλλον με αποτέλεσμα να μην λειτούργει τίποτα.
  Ας τους μαζέψει ο δήμαρχος γιατί το γνωρίζει καλά το θέμα.

 • Δημότης Τρίπολης
  Δημότης Τρίπολης Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 16:18 Σύνδεσμος σχολίου

  Πάντως εκεί στο Νομικό Πρόσωπο υπολειτουργούν τα πάντα τον τελευταίο καιρό ειναι ολα στον αυτόματο πιλότο.

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 15:50 Σύνδεσμος σχολίου

  Εχω ρωτήσει αρκετές φορές πληροφορίες γενικά με την δημοπρασία του κυλικείου στα γραφεία του νομικού και η απάντηση ήταν πως σε λίγο καιρό ο πρόεδρος θα σας ενημερώσει.
  Έχουν περάσει πάνω απο 6 μήνες και απάντηση δεν εχω λάβει.
  Νομίζω πως εκεί στο νομικό. ειναι ένα μεγάλο μπάχαλο.

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 15:35 Σύνδεσμος σχολίου

  Ούτε τα έτοιμα ρε άχρηστοι;

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 14:34 Σύνδεσμος σχολίου

  Ρόιδο τα κάνατε και στη δημοπρασία για το έργο του σταδίου.

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 13:55 Σύνδεσμος σχολίου

  ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ. ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΚΟΥΡΟΣ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΦΤΑΕΙ ΤΩΡΑ.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...