Menu
RSS
Παρασκευή, 30/07/2021
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Παπαηλιού: "Η κυβέρνηση καθιερώνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, χωρίς να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια πειθούς"

Παπαηλιού: "Η κυβέρνηση καθιερώνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, χωρίς να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια πειθούς"

Γιώργος Η. Παπαηλιού :

Επί της διακυβέρνησης των «αρίστων» του επιτελικού κράτους της νεοδεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κατασπατάληση και η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος «καλά κρατεί»

Καθιερώνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, χωρίς να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια πειθούς και εφαρμογής συναινετικών μέτρων που προάγουν την ηθική της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η τροπολογία εντάσσεται στο πλαίσιο της αποτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας εκ μέρους της κυβέρνησης.

Δεν υπήρξε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας (του ΕΣΥ) και ιδίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (της ΠΦΥ), αφέθησαν στην τύχη τους οι χώροι εργασίας, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, «άνοιξε» ο τουρισμός χωρίς ή με πλημμελείς κανόνες και παραπαίει η εμβολιαστική διαδικασία

Έχει προκληθεί κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς την πολιτεία. Αυτή θα επιταθεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση (τροπολογία), η οποία χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό και υποκρισία και πυροδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και το διχασμό.

Η τροπολογία συνεχίζει την επ΄ αφορμή της πανδημίας γενική πολιτική της ΝΔ, να βρίσκει «πάτημα» (ευκαιρία) την κρίση, προκειμένου να προωθεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της.

Στοχοποιεί την εργασία, το δικαίωμα στην εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικές απολύσεις
Αγόρευση
του βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Γιώργου Παπαηλιού
στην Ολομέλεια της Βουλής (22.7.2021)
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για τον «οργανικό νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου …»
και της τροπολογίας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό


1) Το νομοσχέδιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο συνδέεται εξ ορισμού με την εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας.

Σε αντίστιξη προς αυτές, επί της διακυβέρνησης των «αρίστων» του επιτελικού κράτους της νεοδεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κατασπατάληση και η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος «καλά κρατεί».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων αποτελούν μακράν τις περισσότερες, είτε αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες είτε στην εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), για το διάστημα από 1.1.2020 μέχρι 30.4.2021, επί συνολικού αριθμού 269.900 δημόσιων συμβάσεων, οι 164.040 έγιναν με απευθείας ανάθεση, σε ποσοστό 60,77% !

Μάλιστα με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, του Ν. 4782/2021, από τις 9.3.2021, τα ποσά για τις απευθείας αναθέσεις αυξάνονται κατά 50 % για τις συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και κατά 200 % για τα έργα. Πάντως, εξετάζοντας τα στοιχεία του πρώτου διαστήματος εφαρμογής του νέου νόμου, φαίνεται ότι υπάρχει μία ελαφρά αύξηση των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ -εξαιρουμένων των συμβάσεων Covid-19- φέτος τον Μάρτιο υπεγράφησαν 10.103 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση συνολικού ύψους 94,8 εκατ. ευρώ, έναντι 9.526 συμβάσεων τον Μάρτιο του 2020, συνολικού ύψους 90,5 εκ. ευρώ.

2) Το υπό κρίση νομοσχέδιο κινείται προς θετική κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι προϊόν νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το νομοσχέδιο συγκεντρώνεται σε ένα ενιαίο κείμενο, κωδικοποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία και προστίθενται ορισμένες νέες διατάξεις, με την προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας τους Ελεγκτικού Συνεδρίου, της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Εισάγεται σύστημα πολλαπλών ελέγχων νομιμότητας, δηλαδή σε κάθε πράξη που έχει δημοσιονομικές συνέπειες, ελέγχεται κατ΄ αρχήν σε ποιό βαθμό αναμείχθηκε το κάθε όργανο, προκειμένου να γίνει και ο ανάλογος καταλογισμός. Βέβαια εν προκειμένω, τίθεται το ζήτημα των παράλληλων και πολλές φορές επικαλυπτόμενων ελέγχων από πολλά αρμόδια όργανα, που μερικές φορές αποφαίνονται διαφορετικά, εκδίδοντας αντιφατικές μεταξύ τους αποφάσεις.

Πρόσφατα, με την υπ΄ αριθ. 770/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγνωρίζεται η υπεροχή του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έναντι οποιουδήποτε άλλου ελέγχου, του νομοσχεδίου κινουμένου προς την ίδια κατεύθυνση

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος και η διττή αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού αποτελεί και Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο αλλά και τον ανώτατο (τον βασικό) δημοσιονομικό ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους και των φορέων του.

Επιπλέον με το νομοσχέδιο αναβαθμίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή ώστε να τής παρέχεται αναλυτική τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

3) Με την κατατεθείσα νομοτεχνική βελτίωση διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους επαγγελματικούς (επιστημονικούς) συλλόγους περιορίζεται μόνον στους πόρους που προέρχονται από «κρατική και ευρωπαϊκή επιχορήγηση».

Σχετικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση αυτών σε στοιχεία δημοσίων φορέων και διαχείρισης δημοσίου χρήματος και επομένως τήρησης των αρχών της εχεμύθειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ζητήματα αμεροληψίας και δικαστικής δεοντολογίας. Συνακόλουθα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο με κανόνες που πρέπει να αφορά στους εξωτερικούς συνεργάτες.

4) Η κυβέρνηση καταθέτει την τροπολογία του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αγνοώντας την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για «κλιμακούμενες πρωτοβουλίες» της πολιτείας και δράσεις στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο τον εκούσιο εμβολιασμό των πολιτών και χωρίς να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια πειθούς και εφαρμογής συναινετικών μέτρων που προάγουν την ηθική της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η τροπολογία εντάσσεται στο πλαίσιο της αποτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας εκ μέρους της κυβέρνησης. Δεν υπήρξε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας (του ΕΣΥ) και ιδίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (της ΠΦΥ), αφέθησαν στην τύχη τους οι χώροι εργασίας, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, «άνοιξε» ο τουρισμός χωρίς ή με πλημμελείς κανόνες, και παραπαίει η εμβολιαστική διαδικασία με συνέπεια το τείχος κοινωνικής ανοσίας να βρίσκεται μακριά. Και η κυβέρνηση, παλινοδώντας και αντιφάσκοντας, κατηγορεί την κοινωνία και παραπέμπει στην ατομική ευθύνη.

Έχει προκληθεί κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς την πολιτεία. Αυτή θα επιταθεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση (τροπολογία), η οποία χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό και υποκρισία και πυροδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και το διχασμό.

Και επιπλέον, η τροπολογία συνεχίζει την επ΄ αφορμή της πανδημίας γενική πολιτική της ΝΔ, να βρίσκει «πάτημα» (ευκαιρία) την κρίση, προκειμένου να προωθεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της.

Εν προκειμένω, στοχοποιεί την εργασία, το δικαίωμα στην εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικές απολύσεις.

Και αυτό γίνεται, με τη ρητή πρόβλεψη για επ΄ αόριστον αναστολή των συμβάσεων εργασίας και μη καταβολή αποδοχών σε ανεμβολίαστο προσωπικό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα .

2 σχόλια

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 00:57 Σύνδεσμος σχολίου

  Να βάλετε τότε τον υφυπουργό υγείας σας να πείσει τους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο.χορτασαμε από τον λαϊκισμό σας. Αλήθεια για πες μας και σε εμάς πρώην σύντροφε όταν το πλοίο αρχίζει και βυθίζεται ποιοί το εγκαταλείπουν πρώτοι?

 • Εισάγετε το όνομά σας...
  Εισάγετε το όνομά σας... Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 22:51 Σύνδεσμος σχολίου

  Γεώργιε,
  τον μέγα υπουργό και συγκυβερνήτη
  (που καρούλιασες τα χέρια σου από τα παλαμάκια όταν ρουχνίζοντας απαιτούσε μέσα στη βουλή οι πασόκοι να πέσουν στα 4)
  τον πείσατε εσείς οι αριστεράντζες να μπολιαστεί???
  Χάσαμε την υπουργάρα και δεν ξέρουμε τι γίνεται ρε παιδί μου, άσε που οι τουρκαλάδες ξεσάλωσαν όταν έφυγε από υπουργός..........
  Η άλλη αρχηγάρα έχει κάτι κηραλοιφές σπέσιαλ για τις καρούλες, Γεώργιε, να το έχεις υπόψη σου.......συνηθισμένος είσαι .....

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...