Menu
RSS
Σάββατο, 23/09/2023
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
tzioumis728x90
TERIAKI BANNER KALIMERA 304X120 GIF db0fa7d22a71d2966257b58a237138d5 Kalimera Arkadia banner εκλογών 2023 Kalimera Arkadia banner εκλογών 2023

Δασαρχείο Κυνουρίας | Πότε απαγορεύεται το κυνήγι λόγω κακοκαιρίας

Δασαρχείο Κυνουρίας | Πότε απαγορεύεται το κυνήγι λόγω κακοκαιρίας

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3, εδαφ. στ΄, και παρ. 5 του Ν.Δ 86/1969, όπως ισχύουν.

 2.Την  αριθμ. 137813/434/23-01-1981 Διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης»

3.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (Φ.E.K. 757/B/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας “Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας” όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Την  αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 Εγκύκλιο Δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υ.Α.Α.&Τ.

 5.Την  αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (ΦΕΚ Β ́/2415/16-05-2022) ΚΥΑ

«Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 άρθρου τρίτου της από 13-08-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143/Α ́), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΦΕΚ Α ́/156)».

 6.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19-07-2022 (ΦΕΚ Β’/4041/29-07-2022) απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με Εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ & Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.

7.Την ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β’/03-08-2022) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική Περίοδο 2022-2023», και ειδικότερα το Κεφ. Γ΄ Γενικές Ρυθμίσεις, παρ. 1.11.

8.Την αριθμ. 125600/2/12-08-2022  Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ : 6ΖΕΡ4653Π8-89Β) για το κυν. Έτος 2022-2023.

9. Την αριθμ. 362263/ΔΑΔ 3/18-10-2022  Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ : 99ΙΠ4653Π8-8 Η9) για το κυν. έτος 2022-2023.

10.Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων λόγω εξασθένησής τους και περιορισμένης δυνατότητας άμυνάς τους σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

                                                       Αποφασίζουμε:

   Απαγορεύουμε την θήρα  όλων των ειδών  της άγριας πανίδας σε όλη την περιοχή  της χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυνουρίας  σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από τις παρακάτω δυσμενείς καιρικές συνθήκες:

Α. Χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Β. Πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους

Γ. Ολικός παγετός

  εξαιτίας των  οποίων τα  θηράματα καθίστανται ευάλωτα και  ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα  αρχής στα πλαίσια άσκησης της   θήρας.

  Απαγορεύεται η άσκηση  θήρας σε  απόσταση  διακοσίων (200) μέτρων από  εκτάσεις που είναι  καλυμμένες με χιόνι.

  Η απαγόρευση  ισχύει  μέχρι το  χρόνο  που θα  εξαλειφτούν τα δυσμενή  καιρικά φαινόμενα από  την κάθε  περιοχή  χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυνουρίας.        

   Κατά τα λοιπά  ισχύουν οι παραπάνω αναφερόμενες σχετικές (8) και (9)  Δασικές Ρυθμιστικές Απαγορευτικές Διατάξεις Θήρας της  υπηρεσίας  μας.

    Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές και ποινικές διατάξεις.

Η εφαρμογή και τήρηση  της  παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στην Αστυνομία καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023, ήτοι στις 28-02-2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Για Ενέργεια

  1. Δήµους  περιοχής  μας :  Βόρειας  &  Νότιας Κυνουρίας, για τη δημοσίευση και υποβολή των σχετικών αποδεικτικών.
  2. Όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου για τήρηση και εφαρµογή.
  3. Δασονοµείο Λεωνιδίου.
  4. Λιµενικά Τμήματα: Λεωνιδίου και Παρ. Άστρους.
  5. Αστυνοµικά Τµήµατα: Βόρειας και  Νότιας  Κυνουρίας .
  6. Κυνηγετικούς Συλλόγους: Άστρους και Λεωνιδίου για την ευρεία ανακοίνωση, ενηµέρωση κυνηγών, συνεργασία και κάθε δυνατή συνδροµή.

Κοινοποίηση

  1. Δ/νσεις Δασών: Νοµού Αρκαδίας, Νοµού Αργολίδας.
  2. Δασαρχεία :Τρίπολης, Σπάρτης, Μολάων (για δημοσίευση).

                                                                                           

                                                       Ο

                                                           ΔΑΣΑΡΧΗΣ     ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ

                                                                                         ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...