Menu
RSS
Κυριακή, 25/02/2024
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Η κοπή βασιλόπιτας και η λαχειοφόρος αγορά συλλόγων και σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ. ΜΚΧ)

Η κοπή βασιλόπιτας και η λαχειοφόρος αγορά συλλόγων και σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ. ΜΚΧ)

Η πιο συνηθισμένη εκδήλωση όλων των συλλόγων και σωματείων είναι η «κοπή» της βασιλόπιτας κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Για κάποιους συλλόγους ίσως είναι και η μοναδική εκδήλωση του έτους.

Ως εκδήλωση βέβαια Νομικού Προσώπου (ΝΠΙΔ ΜΚΧ) «γεννά» κάποιες υποχρεώσεις. Αρχικά είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), για όλες τις ενέργειες.

Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης γίνεται είτε στα γραφεία του συλλόγου, είτε σε δωρεάν παραχωρημένο χώρο, είτε σε μισθωμένο χώρο κάποιου καταστήματος εστίασης, είτε σε κάποιο εντευκτήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ).

Ο Σύλλογος θέλοντας να βοηθήσει τα μέλη του, στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, μπορεί να προσφέρει αφιλοκερδώς, στα μέλη του, τα δικά του κεράσματα (γλυκά, φαγητά, ποτά, δώρα κτλ) δωρεάν και με δικά του μέσα, βασιζόμενα στην εθελοντική εργασία και όχι στην επ’ αμοιβή εργασία. Η οικονομική ενίσχυση που μπορεί να εισπράξει από τα μέλη του, για την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης, είναι αφορολόγητη και έχει την υποχρέωση ο σύλλογος να εκδίδει αποδείξεις είσπραξης.

Εναλλακτικά ο Σύλλογος μπορεί να έχει υπογράψει συμφωνητικό με το κατάστημα εστίασης / κέντρο διασκέδασης, που θα περιλαμβάνει όλα τα της εκδήλωσης (αίθουσα, φαγητό, εξοπλισμό, μουσική, σέρβις κτλ) και να μην έχει καμία ευθύνη και καμία συμμετοχή στην προετοιμασία και στην εκτέλεση της εκδήλωσης, παρά μόνο στην διασκέδαση. Στην περίπτωση αυτή είτε ο σύλλογος πληρώνει για όλα τα μέλη του, είτε το κάθε μέλος χωριστά πληρώνει για την κατανάλωσή του. Η οικονομική ενίσχυση που μπορεί να εισπράξει από τα μέλη του και σε αυτή την περίπτωση, για την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης, είναι αφορολόγητη και έχει την υποχρέωση να εκδίδει αποδείξεις είσπραξης.

Διαφέρει κατά πολύ η περίπτωση που υπάρχει εισιτήριο εισόδου στην εκδήλωση, διότι εκεί έχουμε πιθανή επιχειρηματική δραστηριότητα και η εφορία ελέγχει τις πράξεις των συλλόγων, για να διαπιστώσει πιθανή εκτροπή από τις συνήθεις δραστηριότητες τους, προς εμπορικές & επιχειρηματικές δραστηριότητες, ελέγχοντας τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους, για να επιβάλλει φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Το πιο συνηθισμένο γεγονός σε μια τέτοια εκδήλωση είναι και η διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς, από τον σύλλογο.

Για τις υποχρεώσεις μιας τέτοιας λαχειοφόρου έχουμε τα εξής:

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ανεξάρτητη διοικητική Αρχή (Ν.3229/2004, Ν.4002/2011, Ν.4038/2012), αρμόδια για τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω της ιστοσελίδας της, ενημερώνει ότι δεν είναι αρμόδια για τις λαχειοφόρες αγορές και πως ο νόμος που προβλέπει και ρυθμίζει τις λαχειοφόρες αγορές είναι ο Ν.5101/1931 (Α 238) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου απαγορεύονται οι πάσης φύσης έρανοι και λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές, καθώς και η διά παντός άλλου τρόπου συλλογή χρημάτων ή αντικειμένων.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και με σκοπό γενικό φιλανθρωπικό ή την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας, δύναται να επιτραπεί, κατόπιν άδειας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, η συλλογή εράνων ή η ενέργεια φιλανθρωπικών αγορών:
α) σε νομίμως αναγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.,
β) στις επιτροπές που συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου ή αγοράς, χάριν των μελών σωματείου ή κατηγορίας προσώπων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου, εξαιρετικά μπορεί να επιτραπεί η διενέργεια λαχειοφόρου, σε νόμιμα λειτουργούντα σωματεία, ιδρύματα και επιτροπές, κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδων και μόνο εφόσον η κυκλοφορία των λαχνών περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, όπου αυτή επιτρέπεται, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου.

Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής λαχειοφόρου αγοράς, πλέον είναι το Υπουργείο Εργασίας, τμήμα εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης Ν.Π. (παλαιότερα ήταν το Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας), εφόσον πρόκειται για λαχειοφόρες αγορές που ξεπερνούν εδαφικά την Περιφέρεια ή διεξάγονται για μακρύ χρόνο.

Σύμφωνα και με το Ν.3852/2010 (Α 87), Πρόγραμμα Καλλικράτης, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας σε επίπεδο Περιφέρειας είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες της συγκεκριμένης Περιφέρειας (Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας), εφόσον πρόκειται για λαχειοφόρες αγορές που επεκτείνονται πέραν του ενός Δήμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο 3852/2010, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας σε επίπεδο Δήμου είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του συγκεκριμένου Δήμου, εφόσον η κυκλοφορία των λαχνών περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Για λαχειοφόρο αγορά μέσα σε μια εκδήλωση, πρέπει να πάρετε άδεια από το Δήμο που υπάγεται ο χώρος της εκδήλωσης, όπως ορίζει το άρθρο 8 Νόμου 5101/1931 περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή Φιλανθρωπικών αγορών.

Προηγείται η αίτηση για χορήγηση άδειας λαχειοφόρου και μετά την διενέργεια της λαχειοφόρου, γίνεται η αίτηση για έγκριση

λογοδοσίας διενέργειας λαχειοφόρου αγοράς, προκειμένου να γίνει απολογισμός και έλεγχος των πρακτικών αλλά και της απόδοσης του 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος σε ειδικό λογαριασμό που αναφέρεται στη χορηγηθείσα άδεια διενέργειας λαχειοφόρου.

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα από λαχειοφόρους κληρώσεις είναι αφορολόγητα.

Τα όρια μεταξύ των λαχειοφόρων αγορών που πραγματοποιούνται «κατά τη διάρκεια» μια εκδήλωσης ή εντός του ιδίου Δήμου ή εντός της Περιφέρειας και των λαχειοφόρων αγορών που πραγματοποιούνται εκτός της μιας εκδήλωσης και σε πάνω από δύο Δήμους, είναι δυσδιάκριτα, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διαδικασία επίσης είναι δύσκολη αλλά και η νομοθεσία είναι πολύ παλαιά και για το λόγο αυτό, την υποχρέωση αυτή την «παραβλέπουν», σχεδόν όλοι οι Σύλλογοι ενώ κάνουν λαχειοφόρους, σε χοροεσπερίδες κλπ.

Η Φορολογική Διοίκηση ή το Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να δώσουν διευκρινίσεις, με διοικητικά έγγραφα (εγκυκλίους, αποφάσεις κτλ).

Πολλές Ευχές για Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευτυχία για Όλους.

Αργύριος Δ. Καβουρίνος
Οικονομολόγος / Λογιστής-Φοροτεχνικός Α' Τάξης
Εισηγητής σε θέματα Μη Κερδοσκοπικών Συλλόγων & Σωματείων
Εκδότης βιβλίων «περί Σωματείων & Συλλόγων Μη Κερδοσκοπικών»

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...