Menu
RSS
Σάββατο, 06/06/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Αυτά είναι τα νέα δημοτικά τέλη στη Γορτυνία

Αυτά είναι τα νέα δημοτικά τέλη στη Γορτυνία

Ομόφωνες ήταν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας που καθόρισε τα τέλη κοινοχρήστων χώρων από 1-1-2015 και εφεξής, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας από 1-1-2015 και μέχρι νεώτερης απόφασης και τα δημοτικά τέλη και δικαιώματα χρήσης αρδευτικών δικτύων του Δήμου Γορτυνίας από 1-1-2015 και μέχρι νεώτερης απόφασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας καθόρισε τα τέλη κοινοχρήστων χώρων από 1-1-2015 και εφεξής για πεζοδρόμια & πλατείες ως εξής:

Τέλος Χρήσης Πλατειών & Πεζοδρομίων
Πλατείες/ τ.μ Πεζοδρόμια/τ.μ

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
Τ.Κ Βυτίνας 15,0 € 12,0 €

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
Τ.Κ Δημητσάνας 15,0 € 12,0 €

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ – -

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Τ.Κ Βαλτεσίνικο 8,0 € -

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ – -

6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
Τ.Κ Λαγκαδίων 15,0 € 8,0 €

7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Τ.Κ Στεμνίτσας 15,0 € 8,0 €

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Τ.Κ Τροπαίων 2,0 € -

Για την χρήση κάθε κοινόχρηστου χώρο που δεν κατονομάζεται ειδικά η επιβολή τέλους θα γίνεται κατά περίπτωση με χωριστή απόφαση.
Στο πλαίσιο συζήτησης αυτού του θέματος, έγινε διαλογική συζήτηση όπως ακριβώς καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά την οποία οι Δ.Σ. έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήθηκαν.
- Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαξεβάνος πρότεινε την καταγραφή όλων των περιπτώσεων χρήσεις δημοτικών χώρων και την έκδοση αδειών ακόμη και χωρίς χρέωση.
- Ο Αντιδήμαρχος κ. Κανέλος Νικήτας έθεσε ερωτήματα σχετικά με την παραχώρηση πεζοδρομίων πολύ μικρής επιφάνειας.
- Ο Δ.Σ. κ. Κούλης παρατήρησε ότι το τέλος επιβάλεται σε ορισμένες Τοπικές Κοινότητες και όχι για όλες γενικά αν και καθορίζεται ανά Δημοτική Ενότητα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 703/1970 και του άρθρου 3 του Ν 1080/80 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 και 57 παρ. 4 του Ν 1416/1984, παρέχεται δυνατότητα επιβολής τέλους για λογαριασμό Δήμου η Κοινότητας σε βάρος αυτών που χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους καθώς και το υπέδαφος αυτών.
Το τέλος χρήσεως των ανωτέρω χώρων ορίζεται ετήσιο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παράγραφος ζ, του Ν 3852/7-6-2010) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλεως η του χωριού που βρίσκεται ο χώρος.

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Με άλλη ομόφωνη απόφαση καθορίστηκαν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας από 1-1-2015 και μέχρι νεώτερης απόφασης ως εξής:
ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΙΩΝ 1,20 €/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1,50 €/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 0,30 €/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (π.χ. συσκευασία αποθήκευσης μελιού, ελαιουργία, ξυλουργικά εργοστάσια κλπ) 0,30 €/τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας.
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 2 του Β/Δ/τος 24-9/20-10-58 και του άρθρου 4 του Ν 1080/80 ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/89.
Το τέλος αυτό επιβάλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και για κάθε άλη δαπάνη από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν.25/1975 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν 1080/1980 τα τέλη αποκομιδής αποριμάτων, καθαριότητας και φωτισμού που επιβάλονται για λογαριασμό των Δήμων καθορίζονται για κάθε στεγασμένο η όχι χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκονται με πολαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου αυτού με τον συντελεστή που ορίζεται σε ακέραιες μονάδες, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν 2539/97 οι δήμοι μπορούν να επιβάλουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά Τοπική Κοινότητα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών.
Δημοτικά τέλη και δικαιώματα χρήσης αρδευτικών δικτύων Τέλος, με ομόφωνη απόφαση καθορίστηκαν τα δημοτικά τέλη και δικαιώματα χρήσης αρδευτικών δικτύων του Δήμου Γορτυνίας από 1-1-2015 και μέχρι νεώτερης απόφασης ως εξής:

ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΣΟ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Βαλτεσίνικο (Από δημοτική Γεώτρηση) 5,0 €/ στρέμα
Θεόκτιστο (Με φυσική ροή) 3,0 €/ στρέμα
Πράσινο (Με φυσική ροή) 3,0 €/ στρέμα
Πράσινο (Από Δημοτική Γεώτρηση) 5,0 €/ στρέμα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Τ.Κ.Τριποταμιάς (Σκαλάκι - Χάνι) & Τ.Κ.Νεοχωρίου 0,20 €/ κ.μ. νερού
Τριποταμιά και ανατολική όχθη Λάδωνα 3,0 € / στρέμα
Αρδευτικά δίκτυα Δυτικής Όχθης ,Βάναινας και Θρασιμίου 3,0 € / στρέμα

Προηγήθηκε διαλογική συζήτηση όπως ακριβώς καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά την οποία οι Δ.Σ. έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήθηκαν.
Ο κ. Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις εξήγησε ότι το τέλος υπολογίζεται με βάση την έκταση που αρδεύεται.
-Ο Δ.Σ. κ. Παρασκευόπουλος Διονύσης ενημέρωσε για την ύπαρξη δικτύων σε Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Ηραίας (Χρυσοχώρι, Κακουραίϊκα, Αγίάνη, και Πυρή), για να καταγραφούν και να επιβληθούν τα αντίστοιχα τέλη.
-Ο Δ.Σ. κ. Μπαξεβάνος ανέφερε την ύπαρξη αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Ριζοσπηλιάς.

Πηγή - Αρκαδικές Ειδήσεις

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...