Menu
RSS
Πέμπτη, 13/08/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Εργαζόμενοι προγράμματος ΟΑΕΔ για ανέργους πτυχιούχους | Ζητούν ανανέωση συμβάσεων για ένα έτος

Εργαζόμενοι προγράμματος ΟΑΕΔ για ανέργους πτυχιούχους | Ζητούν ανανέωση συμβάσεων για ένα έτος

Η Συντονιστική επιτροπή εργαζομένων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5.500 ανέργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29 εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας ανανέωση των συμβάσεών μας για τουλάχιστον ένα έτος.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις αρχές του 2019, ξεκίνησε η υλοποίηση της δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2018 «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς» με διάρκεια ενός έτους με διττό στόχο:

Α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και

Β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

Ωστόσο, παρόλο που το πρόγραμμα αυτό συνέβαλλε προσωρινά στη μείωση της ανεργίας και της διαρροής νέων επιστημόνων, στις αρχές του 2020 αυτό φθάνει στο τέλος του για την πλειοψηφία των ωφελούμενων- εργαζόμενων και αυτομάτως αναιρούνται τα οφέλη που προσέφερε και επιπλέον δημιουργούνται κάποια παράπλευρα σοβαρά προβλήματα. Συγκεκριμένα:

 • Ενώ η ανεργία των νέων πτυχιούχων, ειδικά για άτομα μικρής ηλικίας με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παραμένει υψηλή, θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με τη λήξη του προγράμματος, καθώς μια νέα στρατιά 3.500 περίπου ανέργων θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες.
 • Η έξοδος-διαφυγή προς άλλες χώρες του επιστημονικού δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας για την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας σύντομα και πάλι μετά τη λήξη του προγράμματος θα φαντάζει μονόδρομος και όλοι μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τις ζοφερές επιπτώσεις που αυτό επιφέρει στην ελληνική οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.
 • Επιπλέον, σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά από χρόνια περιορισμών στις προσλήψεις, λόγω των μνημονιακών μας υποχρεώσεων, τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι δημόσιοι φορείς πλήττονται από τρομερή υποστελέχωση και έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.
  Εμείς, οι ωφελούμενοι- εργαζόμενοι της δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2018 καλύψαμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων όπου τοποθετηθήκαμε και ως εκ τούτου δώσαμε πραγματική ανάσα και προάγαμε ουσιαστικά το καθημερινό έργο των φορέων αυτών.
  Διότι, οι ωφελούμενοι- εργαζόμενοι χάρη στην κατάλληλη τεχνογνωσία και γνώσεις που διαθέτουμε, τοποθετηθήκαμε σε υπηρεσίες σύμφωνα με τις δεξιότητές μας όπου γρήγορα αφομοιώσαμε τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων τα οποία μας ανατέθηκαν και γίναμε παραγωγικοί σε σύντομο χρονικό διάστημα διεκπεραιώνοντας και “τρέχοντας” υποθέσεις που καθυστερούσαν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Πέραν αυτών, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 4504/12.10.2018 η μέγιστη δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 90.000.000 ευρώ που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται στα έτη 2018- 2020. Το συνολικό αυτό ποσό δεν θα δαπανηθεί στη διάρκεια του προγράμματος (έτη 2019 – 2020) από το σύνολο των ωφελούμενων – εργαζομένων που τελικά τοποθετηθήκαμε στους φορείς (≈ 3.500), γεγονός που καθιστά ρεαλιστικό το αίτημα ανανέωσης.

Επιπροσθέτως, κρίνουμε ότι οι φορείς υποδοχής  έχουν επενδύσει σε εμάς πολύτιμο εκπαιδευτικό χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αφιερώθηκαν στην εκπαίδευσή μας αρκετές εργατοώρες των μονίμων υπαλλήλων που αποσκοπούσαν στη μετάδοση της απαραίτητης γνώσης και ιδιαιτερότητας του εκάστοτε αντικειμένου έτσι ώστε να καταστούμε παραγωγικοί στην εργασίες που κληθήκαμε να συμβάλουμε.

Συμπεριλαμβανομένου ότι, οι προσλήψεις μας έχουν γίνει με απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και μοριοδότηση που τεκμηριώνεται από δημόσια έγραφα και έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θεωρούμε οποιαδήποτε σκέψη για συνέχεια του προγράμματος μας αλλά με άλλα άτομα από διαφορετική προκήρυξη διαγωνισμού, εντελώς άστοχη και μη στοιχειοθετημένη. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί και πάλι πολύτιμος χρόνος από τις υπηρεσίες στην εκπαίδευση του νέου προσωπικού, οι οποίοι θα έφταναν στο τωρινό δικό μας επίπεδο παραγωγικότητας μετά από πολλούς μήνες, ενώ εμείς θα είχαμε ήδη συσσωρευμένη εμπειρία ενός και πλέον έτους από την αρχή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε ανανέωση των συμβάσεών μας για τουλάχιστον ένα έτος, όπως  ακριβώς συνέβη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των 4000 στην Υγεία. Κρίνουμε αναγκαία την παραμονή μας στους δημόσιους φορείς τοποθέτησης με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Ο δημόσιος τομέας που επιδιώκει να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός έχει ανάγκη από προσωπικό με αυξημένα τυπικά προσόντα (ανώτατη εκπαίδευση, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες ) καθώς και εμπειρία, γνώσεις και εξειδίκευση ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει απαιτητικές αρμοδιότητες.

Με βάση τα παραπάνω διεκδικούμε :

 • Σταθερή εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα μεταξύ των εργαζομένων. Όχι στην ανακύκλωση της ανεργίας με ειδικά και κοινωφελή προγράμματα.
 • Κάλυψη των αναγκών των δημόσιων οργανισμών τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
 • Άμεση ανανέωση – παράταση της σύμβασης μας για χρονική διάρκεια ίση με την αρχική προκήρυξη και για όσο καλύπτουμε τις οργανικές ανάγκες των υπηρεσιών .
 • Παράλληλη εκκίνηση διαδικασιών μέσω μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ  της ειδικής εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει  για μετατροπή των συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...