Menu
RSS
Πέμπτη, 14/11/2019
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Νέο πρόγραμμα για ανέργους σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη και Γορτυνία!

Νέο πρόγραμμα για ανέργους σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη και Γορτυνία!

Κατά πλειοψηφία (διαφώνησε ο Δ. Νικολάου) αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην αναπτυξιακή σύμπραξη ως μέλος (εταίρος) στη δημιουργία σύμπραξης με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» και συντονιστική εταίρο την εταιρία ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ».

p>Ο Δήμος Τρίπολης θα συμμετάσχει ως μέλος (εταίρος) στη δημιουργία σύμπραξης με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» και συντονιστική εταίρο την εταιρία ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ».

Στην συγκεκριμένη σύμπραξη συμμετέχουν:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» (Συντονιστής

Φορέας)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΕΒΑ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΡΜΗΣ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ -

STRATIS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Τα έργα αυτά αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και

την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.

Πεδίο αναφοράς είναι οι τοπικές αγορές εργασίας και η υποστήριξη των

ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής (ΟΤΑ Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας) για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κάθε πρόγραμμα θα έχει σαφή και μετρήσιμο στόχο, ως προς την προώθηση στην απασχόληση ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Ο βαθμός επίτευξης του στόχου βεβαιώνεται με:

ίδρυση νέας επιχείρησης.

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και η διατήρηση τους για τρεις (3) μήνες

ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Οι «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» επικεντρώνονται στην  υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων αφορά του ΟΤΑ Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.

Οι δράσεις που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου, εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των παρακάτω κατηγοριών:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

 

Ο κ. Νικολάου Δημήτριος είπε: Δεν ξέρω αν διαβάσατε την

εισήγηση εδώ, μιλάει για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών». Γενικά μιλάμε για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, ο καπιταλισμός έκανε τα δικαιώματα – γιατί η εργασία είναι δικαίωμα – το έκανε ευκαιρία. Και δεχόμαστε και τέτοιους όρους και πρόκειται εδώ – γιατί πέρα από όλα τα άλλα – γιατί βλέπω εδώ συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρίες, ΑΚΜΩΝ κτλ, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όμιλοι εν τέλει που υποτίθεται ότι επιμορφώνουν – έχω επιμορφωθεί και εγώ σε ένα πρόγραμμα από αυτούς και ξέρω τι είδους επιμόρφωση παρέχουν – γιατί το θεωρούσα σαν προσόν να έχω γνώση στους υπολογιστές και ενώ είχε τη δυνατότητα το ίδιο το σχολείο να την κάνει τα προγράμματα επιμόρφωσης – και ξέρουμε και πως διανεμήθηκαν – τα πήραν οι εταιρίες. Λοιπόν δεχόμαστε αυτούς του όρους, έτσι; «Ευκαιρία» για την εργασία, δεν αγωνιζόμαστε για δικαιώματα σε εργασία, υγεία, παιδεία κτλ που ο καπιταλισμός έτσι και αλλιώς δεν τα λύνει. Και αυτά τα προγράμματα έχουν σαν στόχο την χειραγώγηση των εργαζομένων, θέλουν να ξεχάσουμε πως ζούσαμε, θέλουν να αποδεχτούμε ότι με τα ψίχουλα που θα πέφτουν από το τραπέζι του κεφαλαίου, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Και εδώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο και είναι κοινό μυστικό ότι μέγα μέρος της χρηματοδότησης αυτών των προγραμμάτων πάει στη διοικητική υποστήριξή τους, δηλαδή αν κάνει 100 ευρώ ένα πρόγραμμα τα 80 θα τα φάνε η διοικητική υποστήριξη και τα υπόλοιπα και το 20 θα φτάσει στους εργαζόμενους. Εγώ θεωρώ εγκληματικές αυτές τις πολιτικές, τις ανοχές και την σύμπραξης σε αυτές και έχω δει και άλλο παραδίπλα μας το έχει φέρει ο κύριος…λοιπόν το καταψηφίζουμε και αποδοκιμάζουμε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...