Menu
RSS
Σάββατο, 30/05/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Υποδιευθυντές σε ΙΕΚ της Αρκαδίας ζητά το Υπουργείο Παιδείας

Υποδιευθυντές σε ΙΕΚ της Αρκαδίας ζητά το Υπουργείο Παιδείας
Η Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή (4) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποίαθα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης έως 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας), να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή δύο θέσεων Υποδιευθυντών στα ΙΕΚ Μεγαλόπολης και Στεμνίτσας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κατάταξη στον πίνακα μίας (1) μόνο περιφέρειας και με σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τέσσερα (4) χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Δεν επιλέγεται ως Υποδιευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικός ή υπάλληλος ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 Α' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4057/2012, Φ.Ε.Κ. 54 Α') ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δημοσίου Ι.Ε.Κ.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ» και στο άρθρο 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118).
Η θητεία των Υποδιευθυντών είναι διετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων και λήγει 31-8-2016.
Οι υποδιευθυντές των ΙΕΚ δεν δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια και ανά Δ.Ι.Ε.Κ. θα γίνει βάσει των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με την αριθμ. 6197/26-06-2014 (ΑΔΑ 6ΡΑΠ9-ΥΜΙ) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

28

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ21Διδακτορικό

10

Μεταπτυχιακό

7

Δεύτερο Πτυχίο

4

·         Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

·         Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

·         Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ7Σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης

(0,50 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3

Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)

(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3

Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

1

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

16

Στα I.E.K.

(0,50 μόριa ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ.)

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

Στην τυπική εκπαίδευση

(1 μόριο ανά σχολ. έτος πέραν της 4ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

30

3.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ24Στα Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής)

(2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 14)

14

Στα Ι.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής-Υποδιευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ6Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ. ή σε δομές της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

·         Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

·         Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου θεωρείται ως ολόκληρο έτος ενώ μικρότερος του εξαμήνου δεν υπολογίζεται.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ3Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

2

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

3

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1 Τυπικά Προσόντα (άρθρα 10 έως 14 του ν. 3848/2010)

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)3Πιστοποίηση 1 ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

2

Πιστοποίηση 2 ΥΠΑΙΘ

3

·         Θα μοριοδοτηθεί η ανώτερη

·         Οι πτυχιούχοι πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1 Τυπικά Προσόντα (άρθρα 10 έως 14 του ν. 3848/2010)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.1.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Η διαδικασία περιλαμβάνει

α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης

β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής

γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευσηΣτα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης.

Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.Η συνέντευξη διενεργείται βάσει του άρθρου 13, παρ. 4 και 5 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας η συνέντευξη μαγνητοφωνείται.

Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις)και τα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης των φακέλων και συνεντεύξεων θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας.

Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων επιλογής στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω διήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις) και παράλληλα θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας στα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές. Τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

Οι πίνακες Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31/08/2016, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει 8 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα.

Οι αιτήσεις με τον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με ευθύνη των υποψηφίων, ήτοι έως 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΓΓΔΒΜ.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων τους με το φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

Η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιμη την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www. gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στον πίνακα μίας (1) μόνο Περιφέρειας και με σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) ΔΙΕΚ.2. Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται:

·     Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει ο ακριβής χρόνος Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

· Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα..

·     Βιογραφικό σημείωμα

· Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

· Αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

· Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

· Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων από τις οποίες να προκύπτει η διοικητική εμπειρία όπως περιγράφεται στον πίνακα κριτηρίων μοριοδότησης.Δε λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται έγγραφα που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση και δεν μοριοδοτούνται.3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση και για τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αποκλειστικά μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15.00.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Ω Ρ Ε Σ

(σε περίπτωση υποβολής με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως)

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Τμήμα Διοικητικού

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 151 80, ΜαρούσιΑπό 1/09/2014 έως 8/09/2014Γραφείο 0112

Από 9.00 έως 15.00

Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mailΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας για κατάταξη στους πίνακες Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά, προς ενημέρωσή της.

Επισημαίνεται ότι:
1.Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. ενέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.
2.Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους
4. Αίτηση που δεν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θέτει τον ενδιαφερόμενο εκτός διαδικασίας επιλογής
5. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 (Α’ 74), καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
6. Διόρθωση στοιχείων της αίτησης του υποψηφίου γίνεται δεκτή μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
7. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δε θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
8. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και για τις δύο θέσεις, ήτοι και για τη θέση διευθυντή και υποδιευθυντή ταυτόχρονα, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία.
 
 
Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’),
β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2014,
γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2014 ή
δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
Παράρτημα της παρούσας αποτελεί το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν.
 
 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Διοικητικού,
Τηλ: 213-1311635, 213-1311636, 213-1311634, 213-1311633, 213-1311630, 213-1311619, 213-1311696 και ώρες 9:00 π.μ.-15:00 μ.μ.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...