Menu
RSS
Κυριακή, 31/05/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

ΟΑΕΔ - Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας για ανέργους

ΟΑΕΔ - Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας για ανέργους
Τα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας εξέδωσαν το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των προβλεπόμενων ειδικοτήτων . Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μαθητείας και του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας στις Επιχειρήσεις.

Σκοπός της απόφασης είναι η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», σε συμπράξεις με Περιφερειακές Αρχές και επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και στο 2° ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα απασχοληθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας προκειμένου να αναδειχθεί ο θεσμός της Μαθητείας και να ενδυναμωθεί η συνεργασία των συναρμόδιων φορέων.

Διάρκεια και Πρόγραμμα σπουδών

Στην εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. Η πιλοτική εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα μηνών.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μα-θητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομα-διαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα έχει έναρξη το σχολικό έτος 2015-2016 και ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώ-ντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες. Οι υπεύθυνοι τομέων ειδικότητας της Σχολικής Μονάδας έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του προγράμματος και της τήρησης του Ημερολογίου Μάθησης του προγράμματος.

Την ευθύνη υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μα-θητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Αριθμός μαθητευόμενων και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο αριθμός των μαθητευομένων που θα παρακολουθήσουν την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα και στις δυο Περιφέρειες συνολικά. Δικαίωμα εγγραφής στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» κατά την πιλοτική εφαρμογή της έχουν νέοι και νέες που: α) κατέχουν Πτυχίο του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. των τομέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας β) είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και γ) προσκομίζουν Βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση του Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης του άρθρου 6 της παρούσης.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, για την επιλογή των μαθητευομένων για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας»: α) προηγούνται οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του άρθρου 4 της παρούσης, έναντι των μαθητών των άλλων ειδικοτήτων των τομέων «Ηλεκτρολογίας» και «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» των ΕΠΑΛ αντίστοιχα [με βάση την Υπ. Απόφαση 36618/Γ2 /30-3-2007 «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β’940)] β) οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του Πτυχίου Ειδικότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται κατά προτεραιότητα όσοι έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται όσοι εμπίπτουν στο κριτήριο της εντοπιότητας [ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου που αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α’114)].

Ειδικότητες της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας»

1.    Ειδικότητες που θα προσφερθούν στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής: α) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, β) Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία.

2.    Τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών των ως άνω ειδικοτήτων πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, με βάση το εγκεκριμένο Πλαίσιο Ποιότητας καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι κάτοχοι πτυχίου των ΕΠΑ.Λ της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (των τελευταίων τεσσάρων ετών), κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης (που θα εκδοθεί εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ στις ειδικότητες που ορίζονται ως άνω.  Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Συνέχεια του άρθρου εδώ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...