Menu
RSS
Σάββατο, 06/06/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Αγωνία και φόβος στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Ζητούν εξ' αποστάσεως εργασίας από τον Πρύτανη

Αγωνία και φόβος στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Ζητούν εξ' αποστάσεως εργασίας από τον Πρύτανη

Να δοθεί η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους η εργασία εξ’ αποστάσεως, προκειµένου µε αυτό τον τρόπο να συµβάλλουν στην ατοµική τουςπροστασία, στην προστασία των οικογενειών τοτς, αλλά και στην προστασία της δηµόσιας υγείας γενικότερα ζητοά το Σωματείο Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τον Πύρτανη κ. Αθανάσιο Κατσή.

Επίσης, ζητούν ο προγραµµατισµός να γίνει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους ΠροϊσταµένουςΑντιπρυτάνεις, ανά εβδοµάδα και παράλληλα, αιτούνται την εκ περιτροπής παρουσία ενός ή δυο συναδέλφων ανά διοικητική µονάδα, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Τέλος, ζητούν να εφαρµοστούν αυστηρά µέτρα για το πόσοι υπάλληλοι θα είναι στα γραφεία δεδοµένου των αναγκών καθώς και του χώρου στον οποίο στεγάζονται.

Για τα θέματα αυτά υπάρχει μια αλληλογραφία ανάμεσα σε Σωματείο Προσωπικού και Πρύτανη. Τις επιστολές μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω...

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΠΕΛ

Αξιότιμε κ. Πρύτανη
Με την παρούσα επιστολή απευθύνουμε τον έντονο προβληματισμό-αγωνία-φόβο όλων των
συναδέλφων λόγω του ελαχίστου πιθανώς εναπομένοντος χρόνου αντίδρασης, λήψης μέτρων
κατά της εξάπλωσης του ιού covid -19.
Η ανησυχία μας οφείλεται στο γεγονός ότι, καθώς το Ελληνικό Κράτος έχει λάβει μια σειρά από
μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, με τελευταίο και πιο ακραίο αυτό του περιορισμού
της κυκλοφορίας των πολιτών, διαπιστώνουμε πως το Πανεπιστήμιό μας, δεν έχει εφαρμόσει μια
σειρά από θεσμοθετημένα μέτρα, που εφαρμόζουν τ’ άλλα Πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα, με την ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/τΑ΄/11-3-2020, θεσμοθετούνται μια
σειρά από μέτρα προκειμένου οι Υπηρεσίες του Δημοσίου να λειτουργούν περιοριστικά με σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Εστιάζοντας στα μέτρα αυτά, όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας
έχουν λάβει μέτρα ώστε οι Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες εξαιρούνται από την αναστολή
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να λειτουργούν είτε με την παρουσία εκ περιτροπής
των υπαλλήλων, είτε με εξ’ αποστάσεως εργασία, είτε με προσωπικό ασφαλείας. Επιπλέον,
τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν το Υπουργείο Παιδείας αλλά και οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης. Τα
μέτρα δε αυτά, έχουν εξειδικευτεί και στην υπ’ αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σας μεταφέρουμε την εντεινόμενη ανησυχία όλων των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι νιώθουν
ότι, από μόνοι τους θα πρέπει να προστατευθούν, καθώς στις διοικητικές υπηρεσίες δεν έχει γίνει
απολύμανση, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων, δεν υπάρχουν αντισηπτικά, μάσκες και γάντια
για την προστασία της υγείας τους. Οι υπάλληλοι αναγκάζονται να τα προμηθεύονται όλα αυτά με
δική τους ευθύνη.
Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι το ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ δεν έχει καμία ισχύ στους

Διοικητικούς Υπαλλήλους του Πανεπιστήμιου και απλά περιμένουμε το επόμενο κρούσμα …..και
τότε να είστε σίγουροι ότι θα αναγκαστούμε να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αιτούμαστε και θεωρούμε αναγκαία την εφαρμογή των
παρακάτω μέτρων:
• Να δοθεί η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους για εργασία εξ’ αποστάσεως,
προκειμένου με αυτό τον τρόπο να συμβάλλουμε στην ατομική μας προστασία, στην
προστασία των οικογενειών μας, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα
• Ο προγραμματισμός να γίνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους ΠροϊσταμένουςΑντιπρυτάνεις, ανά εβδομάδα
• Να ισχύσει η εκ περιτροπής παρουσία ενός ή δυο συναδέλφων ανά διοικητική μονάδα,
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Αγαπητοί εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Σε απάντηση του από 26.03.2020 εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε
ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος, μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες για την κοινωνία και
την πανεπιστημιακή κοινότητα, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε, αφενός
μεν, να διαφυλαχθεί η υγεία του πάσης φύσεως προσωπικού που εργάζεται ή
απασχολείται στις δομές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αφετέρου δε, να
εξασφαλιστεί η, κατά το δυνατόν, απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του --
πάντα μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας, των ΦΕΚ που
έχουν εκδοθεί, των εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων και, πρωτίστως, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών. Σας
παρακαλούμε δε να λάβετε υπόψιν ότι είμαστε ήδη υποστελεχωμένοι, λειτουργούμε
σε έξι πόλεις και χρησιμοποιούμε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων, γεγονός που
δυσχεραίνει περαιτέρω τον συντονισμό των υπηρεσιών μας.
Από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
 Εξέδωσε άμεσα οδηγίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν από το προσωπικό
του, οι οποίες συμμορφώνονταν πλήρως, αλλά και με πνεύμα ευρύ, στις
κατευθύνσεις της Πολιτικής Προστασίας και των ειδικών επιστημόνων.
 Απέστειλε, σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο για τα εξακτινωμένα δεδομένα του,
στο σύνολο του πάσης φύσεως διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του, τα
έντυπα τύπου Α΄ που είχαν δοθεί από την Πολιτική Προστασία, προκειμένου
να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις του.
 Μερίμνησε ώστε σε κάθε χώρο του να μη συνωστίζονται πάνω από τρία
άτομα ταυτόχρονα, κάνοντας, όπου χρειάστηκε, τις αναγκαίες παρεμβάσεις.
 Έδωσε μεγάλο αριθμό "ειδικών αδειών" σε υπαλλήλους που το αιτήθηκαν,
δείχνοντας κατανόηση και τηρώντας το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας. Οι
άδειες αυτές είναι, έως αυτή τη στιγμή, τριάντα τρεις (33) συνολικά.
 Παρείχε, για λόγους ιατρικής φύσεως, την άδεια που προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία, σε έναν (1) ακόμη υπάλληλό του.
 Ενέκρινε (και συνεχίζει να εγκρίνει), με διακριτικότητα και σεβασμό των
προσωπικών δεδομένων, την εξ αποστάσεως εργασία σε δέκα (10) και πλέον
ακόμη υπαλλήλους του, για να προστατεύσει την υγεία εργαζομένων του που
διατηρούν βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, το οποίο, ωστόσο, δεν κάλυπταν οι
εκδοθείσες διατάξεις των κρατικών υπηρεσιών.
 Χορήγησε τέσσερις (4) αναρρωτικές άδειες μακράς διάρκειας.
 Ενέκρινε (και συνεχίζει να εγκρίνει) το σύνολο των κανονικών και πάσης
φύσεως άλλων αδειών που αιτήθηκαν οι εργαζόμενοί του.
 Ανέστειλε προληπτικά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του
στη Καλαμάτα για 48 ώρες με αφορμή δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας για
πιθανό κρούσμα φοιτήτριας/φοιτητή σε νοσοκομείο των Αθηνών και χωρίς να
υπήρχε μέχρι τότε επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ. Έγινε επίσης και
απολύμανση στο χώρο δραστηριότητας του περιστατικού.
 Μερίμνησε ώστε οι φοιτητές που διέμεναν στην εστία της Καλαμάτας να
σιτίζονται με πακέτο στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς να χρειαστεί η μετάβασή
τους στον Αντικάλαμο που είναι ο συμβατικός χώρος σίτισης.
 Διενήργησε κατεπείγοντα διαγωνισμό για την προμήθεια αντισηπτικών, τα
οποία κατανέμονται στις υπηρεσίες του ανάλογα με τον αριθμό των
εργαζομένων σε αυτές.
 Ενέτεινε τις προσπάθειές του για ενίσχυση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 Ενθάρρυνε/ει τον ΕΛΚΕ (όπου υπηρετούν πολλοί συμβασιούχοι) και άλλες
υπηρεσίες να ακολουθήσει παρόμοιες πρακτικές με το πάσης φύσεως
προσωπικό του Ιδρύματος.
Ας σημειωθεί ότι από τους 162 συνολικά μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
Πανεπιστημίου, 10 βρίσκονται ήδη σε άδειες άνευ αποδοχών, κυήσεως και λοχείας ή
είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες.
Από τα παραπάνω δεδομένα συνάγεται ότι άνω του 1/3 του συνολικού αριθμού των
υπαλλήλων του Ιδρύματος βρίσκεται αυτή τη στιγμή να τελεί σε άδειες, να έχει
αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες ή να εργάζεται εξ αποστάσεως.
Δεδομένων, μάλιστα, των ειδικών συνθηκών εντός των οποίων λειτουργεί
(διάσπαση σε έξι πόλεις, αρκετές μονοπρόσωπες γραμματείες και λοιπές υπηρεσίες
του, μεγάλος αριθμός αδειών και εξ αποστάσεως εργασία), η Διοίκηση υλοποιεί όσα
δύναται ώστε ταυτοχρόνως:
α) να λειτουργήσει το Ίδρυμα αξιοπρεπώς
β) να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων του και
γ) να προσαρμοσθεί με την κείμενη νομοθεσία.
Παρόλα αυτά, είμαστε ανοικτοί σε σκέψεις και παρατηρήσεις σας ενώ προφανώς σε
οποιαδήποτε περίπτωση αναπροσαρμογής των μέτρων της Πολιτείας, να είσαστε
βέβαιοι ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συμμορφωθεί πάραυτα.
Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε την κατανόηση όλων σας και τη συμπαράσταση στο
έργο μας, κάτι το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα διστάσετε να πράξετε.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΠΕΛ

Αξιότιµε κ.Πρύτανη
Σχετικά µε το απαντητικό σας έγγραφο, έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω.
Η πρότασή µας ήταν σαφής και περιλαµβάνει τα παρακάτω µέτρα:
• Να δοθεί η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους η εργασία εξ’ αποστάσεως,
προκειµένου µε αυτό τον τρόπο να συµβάλλουµε στην ατοµική µας προστασία, στην
προστασία των οικογενειών µας, αλλά και στην προστασία της δηµόσιας υγείας
γενικότερα
• Ο προγραµµατισµός να γίνει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους ΠροϊσταµένουςΑντιπρυτάνεις, ανά εβδοµάδα
• Παράλληλα, την εκ περιτροπής παρουσία ενός ή δυο συναδέλφων ανά διοικητική
µονάδα, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά
• Να εφαρµοστούν αυστηρά µέτρα για το πόσοι υπάλληλοι θα είναι στα γραφεία
δεδοµένου των αναγκών καθώς και του χώρου στον οποίο στεγάζονται.
Οι άδειες που αναφέρετε ότι χορηγήσατε, αφορούν σε αυτές που θεσµοθέτησε η πολιτεία
ως υποχρεωτικές και δεν αποτελούν παροχή της οποιασδήποτε διοίκησης.
Επιπλέον, χωρίς την άµεση έκδοση των βεβαιώσεων µετακίνησης του προσωπικού δεν θα
ήταν δυνατή η προσέλευσή του στο Ίδρυµα, µετά τον περιορισµό της κυκλοφορίας των
πολιτών (ΦΕΚ 986/τΒ΄/22-3-2020).
Σχετικά δε, µε την προµήθεια αντισηπτικών, δεν λήφθηκε υπόψη η διάταξη του άρθρου 12
της ΠΝΠ που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/τΑ΄/11-3-2020, σύµφωνα µε την οποία, «διαδικασίες
έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας
από τη διάδοση του κορωνοΪού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύµανσης,
µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας
του Υπουργείου παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απ’ ευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και η σύµβαση
ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότρη τιµή». Το αποτέλεσµα είναι το Ίδρυµα να
µην έχει ακόµα παραλάβει τα απαιτούµενα αντισηπτικά για την ασφάλεια και υγιεινή του
προσωπικού που εργάζεται στους χώρους του Ιδρύµατος.
Η πρότασή µας βασίζεται στην µε αριθµό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ /Φ.69/109/οικ.8000/16-
3-2020, βάσει της οποίας ο οικείος Υπουργός ή το αρµόδιο όργανο διοίκησης καλείται να
προβεί σε µια σειρά από ενέργειες, σε εβδοµαδιαία βάση ή ανά δεκαπενθήµερο, για την
προστασία του προσωπικού πρόληψης και περιορισµού διάδοσης του κορωνοϊού. Οι
ενέργειες αυτές, προκειµένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισµός, συγχρωτισµός και
συνωστισµός των υπαλλήλων στην υπηρεσία, αλλά και για την προστασία αυτών στο πλαίσιο
του κινδύνου που αναδύεται λόγω των µετακινήσεων του προσωπικού, αφορούν σε πλήρη ή
µερική αναστολή υπηρεσιών, πλήρη λειτουργία υπηρεσιών, εργασία εκ περιτροπής, εργασία
εξ’ αποστάσεως µε υποχρέωση παροχής εργαλείων για την διαδικασία αυτή, ακόµη και
ορισµό προσωπικού ασφαλείας. Ο προγραµµατισµός αυτός γίνεται, σύµφωνα µε την
εγκύκλιο, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων και διευθύνσεων
του φορέα, ο οποίος θα προτεραιοποιεί τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και
θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόµενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν θα
καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταµένου και υπαλλήλων.
Η διοίκησή σας ενήργησε από µόνη της, χωρίς την συνεννόηση µε τους διοικητικούς
προϊσταµένους οι οποίοι είναι οι άµεσοι συνεργάτες του διοικητικού προσωπικού και
γνωρίζουν τις προτεραιότητες της εργασίας.
Τέλος, να διευκρινίσουµε ότι, η εξ’ αποστάσεως εργασία δεν αφορά µόνον εκείνους που δεν
εντάσσονται στις κατηγορίες που υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια, όπως
λανθασµένα έχει ερµηνευτεί, αλλά αφορά στο σύνολο των εργαζοµένων, τόσο στο Δηµόσιο
τοµέα όσο και στον ιδιωτικό. Άλλωστε το «δουλεύουµε από το σπίτι» έχει κατακλίσει τα µέσα
επικοινωνίας, µε προτροπή του Κράτους.

Σε κάθε περίπτωση, η πρότασή µας δεν έχει ως στόχο την αποχή από την εργασία µας, αλλά
την προσωπική µας προστασία και κατ’ επέκταση την προστασία των οικείων µας.
Άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση που δίδει το Κράτος.
Εφαρµόζοντας τα προτεινόµενα µέτρα, το Πανεπιστήµιο θα εξακολουθεί να λειτουργεί και
το διοικητικό προσωπικό θα νιώθει ασφάλεια και θα παρέχει ικανοποιηµένο τις υπηρεσίες
του.
Παρόλα ταύτα µετά λύπης µας διαπιστώνουµε για πολλοστή φορά ότι µε τη στάση της η
Διοίκηση απαξιώνει το Διοικητικό Προσωπικό. Αυτό το οποίο αναµέναµε δεν ήταν η
απολογιστική σας δράση της στον τοµέα παροχής αδειών.
Τελειώνοντας κ. Πρύτανη, η συµπαράσταση των Διοικητικών Υπαλλήλων είναι
δεδοµένη και αποδεδειγµένη, άλλωστε οι προτάσεις µας έχουν ως στόχο την υποστήριξη του
έργου του Πανεπιστηµίου στο οποίο υπηρετούµε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...