Menu
RSS
Τρίτη, 23/07/2024
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ

Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ

Με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που προβλέπει ουσιαστικές αυξήσεις και  με συμφωνία που αφορά στην απαιτούμενη θεσμοθέτηση νέου Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, διευθετήθηκαν αίσια και αποτελεσματικά οι κυριότερες και κρισιμότερες εκκρεμότητες που αφορούν στα συλλογικά δικαιώματα των Ταχυδρομικών.

 

Υπεγράφησαν  μεταξύ της Διοίκησης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, την οποία εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Γρηγόρης Σκλήκας και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ), που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής της Επιτροπής κ. Ανδρέου Βάνια και τον Γενικό Γραμματέα της κ. Μώρο Γιάννη, δύο (2) συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων η μεν πρώτη αφορά κύρια στο μισθολογικό ζήτημα, η δε άλλη, παρέτεινε τη διάρκεια και για την επόμενη τριετία του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως μέχρι πρότινος ίσχυε.

Πρόκειται για ιστορική και κρίσιμη για τον χώρο των Ταχυδρομικών εξέλιξη, καθότι μεσούσης της διαδικασίας μετασχηματισμού του Ομίλου και σε ένα δυσμενέστατο ευρύτερο περιβάλλον, κατοχυρώνονται κεκτημένα, κρατιέται «ζωντανός» ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίσης, μετά από πολλά χρόνια υπάρχει συμφωνία που προβλέπει αυξήσεις μισθών.

Είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας, η συμφωνία διατήρησης του θεσμικού μας πλαισίου, που προστατεύει την ωρίμανση (κλιμάκια-χρονοεπιδόματα), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), την αξιοκρατία, τις άδειες, τις αργίες, τις διευκολύνσεις κ.α., θωρακίζει δηλαδή τον Εργαζόμενο με σημαντικά δικαιώματα.

Προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας με τη συνομολόγηση και θέσπιση ενιαίων κανόνων που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το Προσωπικό της Εταιρείας.

Η νέα τριετής ΕΣΣΕ προβλέπει:

 1. Τη χορήγηση αύξησης ποσοστού τρία κόμμα ένα επί τοις εκατό (3,1%) επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.
 2. Τη χορήγηση αύξησης ποσοστού τρία κόμμα δύο επί τοις εκατό (3,2%), επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.
 3. Ότι καθορίζονται από 1/1/2024 κατώτατες  μικτές τακτικές αποδοχές, τα 1.000€
 4. Ότι από 1/1/2026, εφόσον η οικονομική θέση των ΕΛΤΑ έχει βελτιωθεί, θα επανεξεταστεί η χορήγηση επιπλέον αυξήσεων στο πλαίσιο της παρούσας, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
 5. Ότι ισχύουν οι μισθολογικοί όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ, εάν και εφόσον δεν αντίκεινται σε προβλέψεις της παρούσας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, με τη δεύτερη ΕΣΣΕ, επιτεύχθηκε η επαναβεβαίωση του θεσμικού πλαισίου, με την αποδοχή από Εργαζόμενους και Εργοδότη, για τρία χρόνια του Κανονισμού Εργασίας όπως αυτός ίσχυε. Πιο συγκεκριμένα συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Εξακολουθεί να ισχύει ως προς όλα (προβλέψεις, πεδίο εφαρμογής κλπ), όπως μέχρι πρότινος ίσχυε, ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως συνομολογήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2021 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις συλλογικές συμφωνίες της 5ης Αυγούστου 2021, της 15ης Φεβρουαρίου 2022, της 3ης Μαΐου 2022, της 2ας Ιουνίου του 2022, της 23ης Νοεμβρίου 2022 (αναρρωτικές άδειες) και της 29ης Ιουνίου 2023.
 2. Με μέριμνα και ευθύνη των δύο μερών, σχηματοποιήθηκε και επικυρώθηκε σε ενιαία μορφή, ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, που αποτελεί πλέον ενιαίο κείμενο που συμπεριλαμβάνει και όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές - τροποποιήσεις.
 3. Συνδικάτο και Διοίκηση εξέφρασαν την κοινή τους διαπίστωση ότι, υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής και καίριας βελτίωσης όρων του νέου Κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε η σύσταση Κοινής Επιτροπής που θα εξετάσει και θα προτείνει τις μεταβολές αυτές, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του.

Σε όλη αυτή την εξέλιξη, καταλυτική ήταν η συμβολή του Ο.Με.Δ., ο οποίος, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, έκανε ότι μπορούσε και ότι έπρεπε, προκειμένου οι δύο (2) πλευρές, με τις σημαντικά διιστάμενες απόψεις, να διαβουλευτούν, να διαπραγματευτούν και τελικά να συμφωνήσουν.

Δικαίωσε ο Οργανισμός αυτός, το εξαιρετικά σπάνιο γεγονός ότι ο ιδρυτικός του Νόμος (1876 / 1990), είναι από τους ελάχιστους που η Ελληνική Βουλή ενέκρινε παμψηφεί! Χωρίς ούτε μία λευκή ή άκυρη ψήφο!

Βέβαια, κάποιοι που είναι διάσημοι στον χώρο των ΕΛΤΑ, για το μέγεθος της άγνοιάς τους Στα περισσότερα από τα ζητήματα της συνδικαλιστικής καθημερινότητας, δήλωσαν ιδεολογική διαφωνία σε ότι αφορά διαδικασίες διαβούλευσης μέσω Ο.Με.Δ. και καταψήφισαν αμφότερες τις συμφωνίες.

Για εμάς θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον εάν θα μπορούσαν να συγκεκριμενοποιήσουν οποιαδήποτε διαφωνία ή κριτική άποψη, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που μάλιστα, μεταξύ των άλλων, αρέσκονται να δηλώνουν στελέχη και οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος! Διαφωνία που δεν εξέφρασε κανείς από τους 300 της  Βουλής του 1990 και που δεν έχει εκφράσει κανείς πολιτικός σχηματισμός μέχρι και σήμερα.

Είναι απορίας άξιον, να μάθουμε τι ελαττώματα βρίσκουν σε ένα θεσμό (Ο.Με.Δ.) και σε ένα Νόμο (1876), που στηρίχθηκαν ανεπιφύλακτα από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Πρόεδρο τότε, του υποτιθέμενου πολιτικού τους φορέα, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που την εποχή εκείνη ήταν, όπως και σήμερα, το μεγαλύτερο σε αριθμό ψήφων κόμμα.

Καταλήγοντας, συνοψίζουμε σε έναν απολογισμό που είναι θετικός από κάθε άποψη.

Η Εταιρεία απέκτησε το απαραίτητο πλαίσιο λειτουργίας της και εξασφάλισε εργασιακή ειρήνη.

Η διαδικασία των ενστάσεων, των προσφυγών ενώπιον της αστικής δικαιοσύνης αποφεύχθηκε.

Πάντα μια συμφωνία είναι καλύτερη από μια δικαστική απόφαση.

Κυρίως γιατί είναι χειροπιαστό και όχι αβέβαιο το αποτέλεσμά της,

Εμείς, ως εργαζόμενοι, θεωρούμε ότι, δικαιωθήκαμε για τον επίπονο και δύσκολο αγώνα που δώσαμε.

Διεκδικούσαμε περισσότερα βέβαια, αλλά εξασφαλίσαμε, έστω και δύσκολα, αρκετά.

Με κόπο, μόχθο, υπομονή και επιμονή.

Χωρίς καμιά έξωθεν στήριξη, πέραν της θεσμικά αψεγάδιαστης Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.Με.Δ.

Όλοι οι συνάδελφοι, όλες οι Παρατάξεις, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και παραμερίζοντας σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες, στήριξαν τη Διοίκηση της ΠΟΣΤ και τις επιδιώξεις του συνδικάτου.

Έτσι έγινε κατορθωτή η θεσμική θωράκιση των συλλογικών μας κατακτήσεων και οι μισθολογικές αυξήσεις.

Η μια και μόνη εξαίρεση που προαναφέρθηκε, δεν ανατρέπει αυτή την εικόνα ενότητας και το κλίμα της συμπαράταξης όλων.

Απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα!

Τα καλύτερα λοιπόν έρχονται και οι Ταχυδρομικοί αξίζουν να τα βιώσουν!

Ως ΠΟΣΤ,  θα καταβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε προσπάθεια.

Γραμματεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της  Π.Ο.Σ.Τ.

 

4 σχόλια

 • Μαριάννα
  Μαριάννα Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 11:30 Σύνδεσμος σχολίου

  Οι υπάλληλοι δεν αμοίβονται καλά.δουλευουν συνεχώς χωρίς διακοπή.αξιζουν καλύτερες συνθήκες.

 • Γιώργος
  Γιώργος Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 23:23 Σύνδεσμος σχολίου

  Οι χειρότεροι μισθοί είναι στα Ελτα

 • Παναγιωτης
  Παναγιωτης Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 19:28 Σύνδεσμος σχολίου

  Εγω νομιζω πως ποτε οι εργαζομενοι δε φταινε για τα οικονομικα μιας εταιριας.ο Ελτα πρεπει να γινει εταιρια κοσμιμα για την ελλαδα.ολοι μαζι μπορουμε

 • Κώστας
  Κώστας Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 15:58 Σύνδεσμος σχολίου

  Για πείτε μας για τους ενοικιαζόμενους εργάτες;;;

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...