Menu
RSS
Σάββατο, 21/04/2018
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel

Γορτυνία: Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε απόφαση για εκλογή μέλους στην Οικονομική – Τι αναφέρει για τη διαγραφή Τρυφωνόπουλου!

Γορτυνία: Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε απόφαση για εκλογή μέλους στην Οικονομική – Τι αναφέρει για τη διαγραφή Τρυφωνόπουλου!

Στην ακύρωση της  4212017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας σχετικά με « Εκλογή μέλους Ο[ σε κενή θέση λόγω θανάτου Δ.Σ . Παναγιώτη Μητρόπούλου» προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκληση και καλεί τον Δήμο να συγκληθεί ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας για να εκλέξει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού πρώτα εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί διαγραφής μελών της παράταξης (αναφέρεται η απόφαση στην περίπτωση διαγραφής του κ. Τρυφωνόπουλου).
Θυμίζουμε εδώ ότι πρόκειται για ένα θέμα που προέκυψε τον Μάρτιο του 2017, όταν κλήθηκε το συμβούλιο να εκλέξει αντικαταστάτη του Παναγιώτη Μητρόπουλου που έφυγε από τη ζωή.
Τότε, ο Δήμαρχος είχε προτείνει τον κ. Τσιούλο, υπήρξε όμως και μία υποψηφιότητα από τον κ. Τρυφωνόπουλο, με αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες να διαγραφεί από την παράταξή του ο κ. Τρυφωνόπουλος, με απόφαση Δημάρχου που ανακοινώθηκε εκείνη τη στιγμή.
Η απόφαση ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για μία σειρά από λόγους, αφού διαπιστώθηκαν παραβιάσεις του Νόμου, τόσο ως προς την προθεσμία, όσο και ως προς τη διαδικασία διαγραφής του κ. Τρυφωνόπουλου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

«Η αριθμ. 42/2017 απόφαση του Δ.Σ. παρουσιάζει τις κάτωθι παραβιάσεις του Νόμου, ήτοι:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 5 τον Ν. 3852/2010 «Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ων Γενικό Γραμματέα) ο οποίος αυτεπάγγελτα ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότού παρέλαβε τα πρακτικά για τη νομιμότητα της εκλογής.
Στην περίπτωσή μας ο Δήμος Γορτυνίας έλαβε την αριθμ. 4212017 απόφαση του Δ.Σ. την 23/03/2017 και περίληψη της με βάση το αποδεικτικό δημοσίευσης Δήμου αναρτήθηκε αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων.
Η ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγινε στις 5/4/2017 και η απόφαση με τα πρακτικά περιήλθε στην υπηρεσίας μας με το αριθμ. 2573/5-4-2017 έγγραφο Δήμου Γορτυνίας και έλαβε αριθμό πρωτ. 83735/12-4-2017. Επομένως έχουμε κατ' αρχήν παράβαση της προθεσμίας των πέντε ημερών.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 Ν. 3852/2010 «Κάθε σύμβουλος ψηφίζει ισάριθμούς με τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβούν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων..» Στην προκειμένη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας προχώρησε στην εκλογή μελών σε κενή θέση μετά το θάνατο του Αντιδημάρχού της πλειοψηφίας. Επομένως η Θέση αφορά τη πλειοψηφία.
Επειδή όμως κατά τη διαδικασία πλην τον υποψήφιου μέλους που πρότεινε η πλειοψηφία προέκυψε και έτερος που εκδήλωσε ενδιαφέρον από την πλειοψηφία το Θέμα απασχόλησε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο σε σύνολο 33 μέλη είχε ως παρόντες- που έκρινε και την απαρτία -26 μέλη.
Κατά τη διαδικασία εκλογής έλαβαν ο πρώτος 13, ο δεύτερος 12 και Ι λευκό. Επομένως κανείς δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία και Θα έπρεπε να υπάρξει δεύτερη ψηφοφορία παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης. Επομένως στο στάδιο αυτό δεν παραβιάστηκαν οι διατάξεις τον Νόμου. Ωστόσο κατά τη δεύτερη ψηφοφορία διαπιστώνουμε παράβαση της διαδικασίας καθότι ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη διαγραφή τον μέλους της παράταξης κου Αθανάσιου Τρυφωνόπονλον, πρώτου από την πρώτη ψηφοφορία, γεγονός πού αντιβαίνει στο άρθρο 66 τον Ν. 3852/2010, όπου χρειάζεται ειδική διαδικασία για τη διαγραφή και αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των 2Ι3 της παράταξης πού Θα ζητήσει τη διαγραφή του κάτι το οποίο δεν προκύπτει να υπάρχει αφού κατά την πρώτη ψηφοφορία ο κος ΑΟανάστος Τρυφωνόπουλος ήταν δεύτερος υποψήφιος από τη πλειοψηφία.
Επομένως η απλή ανακοίνωση από το Δήμαρχο περί της διαγραφής τον κου Τρυφωνόπονλου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τον Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι σύμφωνη με το Νόμο.
Η  παραβίαση της νομοθεσίας συνεχίζεται και μετά τις αποχώρηση εννέα Δημοτικών Συμβούλων μεταξύ των οποίων και ο κος Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος γεγονός που σημαίνει ότι αφού απεχώρησε δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κατά τη δεύτερη ψηφοφορία πού ακολούθησε και έλαβε ί4 ψήφους ο κος Τστούλος, δύο (2) ο κος Τρυφωνόπουλος και μία λευκή ψήφο. Επιπλέον, πέραν της αποχωρήσεως τον και χωρίς να δηλώσει ότι Θα είναι υποψήφιος για η1 δεύτερη Ψηφοφορία, δεν προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, μέλος τον Δημοτικού Συμβούλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του να είναι μέλος τον προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διεγράφη καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά της θητείας του.

Συμπερασματικά η απόφαση τον Δ.Σ. αριθμ. 42/2017 Θα πρέπει να ακυρωθεί και να συγκληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 για εκλογή τον μέλους της Ο.Ε. Δήμου Γορτυνίας και αφού εφαρμοσ0ούν και οι διατάξεις του άρΟρου 66 Ν. 3852/2010 περί διαγραφής μελών της παράταξης.

1 σχόλιο

  • Ασημακοπουλος Αργυριος. Αραχωβα
    Ασημακοπουλος Αργυριος. Αραχωβα Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 21:07 Σύνδεσμος σχολίου

    Τελικά πως διοικεί το Δημο Γορτυνιας ο κ. Δήμαρχος με τοσο αυταρχισμο και αλαζονεια. Αποφασίζει και διατασσει ως πριγκιπας. Αλλά γυμνός ο βασιλιάς. Έτσι να μάθει ο λαός της Γορτυνιας όλη την αλήθεια για αυτόν τον επικεφαλής της πανγορτυνιακης συμμαχίας ότι από το 2010 μέχρι σήμερα έχει καταπατηση κάθε έννοια νομιμότητας και μας μιλά για δημοκρατικες συμπεριφορές. Καληνύχτα κ. Γιαννοπουλε ο καιρός γαρ εγγύς

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...