Menu
RSS
Κυριακή, 09/08/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Το πλάνο της Κυβέρνησης για την Μεγαλόπολη | Τι σχεδιάζεται για λιγνιτικές μονάδες, τηλεθέρμανση, επιχειρηματικό πάρκο και ενεργειακές κοινότητες

Το πλάνο της Κυβέρνησης για την Μεγαλόπολη | Τι σχεδιάζεται για λιγνιτικές μονάδες, τηλεθέρμανση, επιχειρηματικό πάρκο και ενεργειακές κοινότητες

Το πλάνο της Κυβέρνησης για την Μεγαλόπολη | Τι σχεδιάζεται για λιγνιτικές μονάδες, τηλεθέρμανση, επιχειρηματικό πάρκο και ενεργειακές κοινότητες

Αναλυτικές απαντήσεις που αφορούν την επόμενη μέρα στην Μεγαλόπολη δίνει η Κυβέρνηση στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

σύμφωνα  με  τοπικό  δημοσίευμα  ηλεκτρονικού  τύπου  της    1ης  Μαΐου         2020,  η

Συντονιστική  Επιτροπή  του  Σχεδίου  Δίκαιης  Αναπτυξιακής  Μετάβασης  («ΣΔΑΜ»)

συνεδρίασε υπό τον υφυπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, μέσω τηλεδιάσκεψης,

την Πέμπτη 30 Απριλίου. Το θέμα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες στην ως άνω

τηλεδιάσκεψη  ήταν  το  ζήτημα  του  Βιοτεχνικού  Πάρκου  Μεγαλόπολης,  που  θα

αναπτυχθεί σε έκταση 400 στρ. καθώς και οι προτάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

οι οποίες θα αποσταλούν στην Κυβέρνηση, έως τις 6 Μαΐου, στο πλαίσιο της πρώτης

φάσης  του  «ΣΔΑΜ»  στη  μεταλιγνιτική  εποχή,  τόσο  της  Μεγαλόπολης,  όσο  και  της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού διερεύνησε το

ζήτημα  της  οριστικής  ημερομηνίας  κλεισίματος  των  μονάδων  της  ΔΕΗ  στη

Μεγαλόπολη, επισήμανε ότι, είναι κυρίαρχο το θέμα του Βιοτεχνικού Πάρκου των 400

στρεμμάτων για την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή, ζητώντας, παράλληλα, να

υπάρξει  ιδιαίτερη  φροντίδα  για  τον  πρωτογενή  τομέα,  δηλαδή,  τη  γεωργία  και  την

κτηνοτροφία.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 1. Ποια είναι τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις, που ενδεχομένως ελήφθησαν κατά

                το πέρας της ως άνω τηλεδιάσκεψης, με δεδομένο την βούληση της Κυβέρνησης

                να κλείσουν, τα επόμενα χρόνια, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της «ΔΕΗ», στη

                Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία;

 1. Ποιες είναι οι προτάσεις βραχυπρόθεσμων έργων, που σας έχουν προταθεί για την

                δημιουργία  του  Βιοτεχνικού  Πάρκου  Μεγαλόπολης,  ως  άνω  και  ποιες  οι

                αντίστοιχες για την Περιφέρεια Δυτικής. Μακεδονίας, όπου αφορά στις εκτάσεις,

                επί των οποίων βρίσκονται οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που θα κλείσουν;

 1. Ποιο είναι το υπάρχον χρονοδιάγραμμα διακοπής λειτουργίας λιγνιτικών ή άλλων

                μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη, Δυτική Μακεδονία ή αλλού στην Ελληνική

                Επικράτεια,  ποιες  είναι  οι  σχετικές  υπό  διακοπή  μονάδες  και  πώς  θα

                αναπληρωθούν αυτές ενεργειακά, βάση του σχεδιασμού του καθ΄ ύλην αρμόδιου

                Υπουργείου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ. ΘΩΜΑ

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, σας γνωστοποιούμε ότι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης στην εποχή μετά τον λιγνίτη αποτελεί σαφή προτεραιότητα και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Κυβέρνησης συνολικά. H Συντονιστική Επιτροπή που έχει συσταθεί, όπως είναι γνωστό, από τα τέλη του 2019, συνεδριάζει τακτικά υπό την προεδρία του κυρίου Κ. Μουσουρούλη και τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, των Γενικών Γραμματέων Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ και του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Η Συντονιστική Επιτροπή διεκπεραιώνει σταδιακά τα ζητήματα των περιοχών με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σχεδιάζουν από κοινού με τις τοπικές κοινωνίες και φορείς το μέλλον των περιοχών. Επίσης, η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί και η προαναφερθείσα Συντονιστική Επιτροπή, έχει συνεδριάσει 3 φορές υπό την Προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη.

Σε ότι αφορά στα επιμέρους θέματα που θέτετε στην ερώτησή σας, σας γνωρίζουμε ότι, όπως αναφέρει και η ΔΕΗ στο σχετικό έγγραφό της που επισυνάπτουμε, ο προγραμματισμός απόσυρσης των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων όπως αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ - ΦΕΚ Β' 4893/31.12.2019) είναι ο κάτωθι:

-              2020:     Απόσυρση          μονάδων 1 & 2 του          ΑΗΣ Αμυνταίου.

-              2021: Απόσυρση               μονάδων 3 & 4 του          ΑΗΣ Καρδιάς.

-              2022: Απόσυρση μονάδων 1-4 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και μονάδας 3 της Μεγαλόπολης.

-              2023:     Απόσυρση          μονάδας 5 του ΑΗΣ         Αγ. Δημητρίου, μονάδας 4          της Μεγαλόπολης           και                ΑΗΣ        Μελίτης.

Η             «Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την         περίοδο 2020-2030»       που        έχει ανακοινώσει            ο                ΑΔΜΗΕ παρουσιάζει

αναλυτικά τον τρόπο υποκατάστασης των αποσυρόμενων λιγνιτικών μονάδων ο οποίος διασφαλίζει σαφώς την ενεργειακή επάρκεια της Χώρας.

Όπως γίνεται αναφορά στην ερώτηση, η Συντονιστική Επιτροπή συνεδρίασε στα τέλη Απριλίου αλλά και μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ υπήρξαν και επιμέρους συναντήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Δημάρχους όλων των λιγνιτικών δήμων καθώς και με τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η προώθηση βιώσιμων λύσεων για την θέρμανση των ενεργειακών δήμων με το φυσικό αέριο να είναι πλέον το βασικό καύσιμο για όλα τα εν λειτουργία δίκτυα τηλεθέρμανσης που σήμερα εξαρτώνται από τις υπό απόσυρση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, ενώ στις πόλεις της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης θα αναπτυχθούν νέα δίκτυα φυσικού αερίου για θέρμανση και οικιακή χρήση. Ειδικά για την Μεγαλόπολη στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παρούσα ερώτηση, η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου θα καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των κτιρίων της πόλης, δηλαδή τόσο τους σημερινούς χρήστες της τηλεθέρμανσης (περίπου το 50% των νοικοκυριών) όσο και τα κτίρια των νέων καταναλωτών που θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου. Να σημειωθεί το γεγονός ότι οι σημερινοί χρήστες της τηλεθέρμανσης δεν θα επιβαρυνθούν με το κόστος της σύνδεσης του κτιρίου τους στο δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς είχαν πληρώσει όταν συνδέθηκαν με την τηλεθέρμανση, ενώ οι νέοι καταναλωτές, προκειμένου να συνδεθούν τα κτίριά τους με το δίκτυο φυσικού αερίου, θα έχουν ισόποση επιβάρυνση με αυτή που είχαν οι συμπολίτες τους όταν συνδέθηκαν με το δίκτυο τηλεθέρμανσης. Στόχος του σχεδιασμού είναι η αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της τηλεθέρμανσης για τη μεταβατική περίοδο και η ταχύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του συνόλου των πολιτών με φυσικό αέριο, με τρόπο δίκαιο και οικονομικά επωφελή για τους καταναλωτές. Η απρόσκοπτη και βιώσιμη θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών κατά τη μεταβατική περίοδο αποτελεί άλλωστε κεντρικό άξονα του προγράμματος της απολιγνιτοποίησης.

Επίσης, συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή οι Άξονες Προτεραιότητας του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2020-2021) για τις λιγνιτικές περιοχές οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και των αυτοαπασχολούμενων και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
 2. Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 3. Προετοιμασία της οικονομικής και παραγωγικής διαφοροποίησης (συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενή τομέα).
 4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων.
 5. Αναδιάρθρωση της ενεργειακής ταυτότητας και εξορθολογισμός της αξιοποίησης και χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων.
 6. Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 7. Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη, Ωρίμανση Δράσεων.

Το Πράσινο Ταμείο, μετά από συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή, ενέκρινε στις 27 Μαΐου το πρώτο πρόγραμμα για την χρηματοδότηση πράσινων έργων στις λιγνιτικές πόλεις συνολικού ύψους 31,4 εκατ. ευρώ ανοίγοντας τον δρόμο για την δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης εντός του Ιουνίου η οποία θα περιέχει τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων από τους δικαιούχους. Να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο πρόγραμμα εντός του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στα εξής εφτά επιμέρους προγράμματα που είναι στοχευμένα για τις λιγνιτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένου και του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης στο οποίο αναφέρεται και η παρούσα ερώτηση:

 1. Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας. Θα υποστηριχθεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας αστικών/οικιακών υγρών λυμάτων, ώστε να επεξεργάζονται τη λυματολάσπη, με σκοπό τη μετατροπή της σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον ανανεώσιμο καύσιμο ή/και δευτερογενές υλικό (εδαφοβελτιωτικό). Θα αναπτυχθούν επίσης ολοκληρωμένα δίκτυα συλλογής, επεξεργασίας και επανάχρησης των οικιακών αποβλήτων (π.χ. χρησιμοποιημένα έλαια).
 2. Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης. Το Πράσινο Ταμείο θα προσκαλέσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης για την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης, που εκπονήθηκε το 2014.
 3. Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων. Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενεργειακών έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚοιν) μέσω και της χρήσης εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα.
 4. Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Θα προωθηθούν καινοτόμες μέθοδοι για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών μέσω της ανάπτυξης μιας τοπικής πράσινης επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό έχουν προϋπολογιστεί 1,4 εκατ. ευρώ για καθέναν από τους δήμους Μεγαλόπολης, Εορδαίας, Αμυνταίου και Φλώρινας και 1,65 εκατ. ευρώ για το δήμο Κοζάνης.
 5. Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Χορήγηση ενισχύσεων από το Πράσινο Ταμείο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη Δυτική Μακεδονία που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον.
 6. Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία για Καθαρή Ενέργεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας στο σημερινό ενεργειακό άξονα Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας, κατά τα πρότυπα των διεθνών Innovation Zones. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε σύμπραξη με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΚΕΤΑ) θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας, οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης, μετά από πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.
 7. Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Το Πρόγραμμα έχει ως δικαιούχους τους λιγνιτικούς δήμους Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων που καλύπτονται είναι: εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση/ψύξη κτιρίων, προώθηση μονάδων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και επιχειρήσεις, δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Για τις δράσεις αυτές έχουν προϋπολογιστεί 1,35 εκατ. ευρώ για καθέναν από τους δήμους Αμυνταίου, Μεγαλόπολης, Εορδαίας και Φλώρινας και 1,6 εκατ. ευρώ για τον δήμο Κοζάνης.

Η Κυβερνητική Επιτροπή και η Συντονιστική Επιτροπή εργάζονται συστηματικά με στόχο την παρουσίαση του master plan στο τέλος του καλοκαιριού, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ και ο Σύμβουλος που επελέγη από την Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας μετά από τον σχετικό διαγωνισμό προκειμένου να συνεισφέρει στον στόχο αυτό έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες του.

Ο στόχος της απολιγνιτοποίησης υποστηρίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος, συμβαδίζει πλήρως με τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις αλλά και με τα οικονομικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, κατατάσσει την Ελλάδα στην εμπροσθοφυλακή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ Α.Ε.:

 1. Ο προγραμματισμός απόσυρσης των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιχείρησης που ανακοινώθηκαν στις 16.12.2019 (https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi- ependutwn/etairikes-parousiaseis/mesoprothesmes-stratigikes-piOteraiotites-tis-dei), έχει ως ακολούθως:

_ 2020: Απόσυρση μονάδων 1 & 2 του ΑΗΣ Αμυνταίου.

. 2021: Απόσυρση μονάδων 3 & 4 του ΑΗΣ Καρδιάς (οι μονάδες 1 & 2 έχουν ήδη αποσυρθεί από τα μέσα του 2019).

. 2022: Απόσυρση μονάδων 1-4 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και μονάδας 3 της Μεγαλόπολης.

. 2023: Απόσυρση μονάδας 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, μονάδας 4 της Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης.

Ο ως άνω προγραμματισμός απόσυρσης έχει ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (https://ec.euiOpa.eu/energy/sites/ener/files/documents/el_fmaI necp main el.pdf) το οποίο έχει επίσημα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 1. Ο τρόπος υποκατάστασης των αποσυρόμενων λιγνιτικών μονάδων, για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Χώρας, φαίνεται στη σχετική «Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2020-2030»

(http://www.admie.gr/fileadmin/groups/EDAS DSS/2020-

2030 Meleti Eparkeias Ischyos .pdf) που ανακοίνωσε πρόσφατα ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Επιμέλεια | www.kalimera-arkadia.gr

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...