«Η αγάπη δεν είναι μια ανταμοιβή. Η αγάπη είναι ένα καύσιμο.» Ιζαμπελ Φιλιοζά

Η αγάπη άνευ όρων του γονέα για το παιδί του το κάνει να μεγαλώνει εσωτερικά για να μπορεί να ανοιχτεί μετά στον έξω κόσμο.

Το παιδί πρέπει να νιώθει την βαθιά αγάπη μας ακόμα και όταν η συμπεριφορά του είναι τελείως απαράδεκτη για εμάς, όταν μας δείχνει τις μεγαλύτερες του δυσκολίες.

Ειδικά τότε.