Menu
RSS
Σάββατο, 30/05/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Αρκαδία: Οι 253 "οχτάμηνες" θέσεις σε Δήμους!

Αρκαδία: Οι 253 "οχτάμηνες" θέσεις σε Δήμους!

Στη δημιουργία 253 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της Αρκαδίας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017).

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ισχύει μέχρι και την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει διττά αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.    άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6.    εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»  (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

4

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ' Ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

2

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ

1

 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ

1

ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

4

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ' Ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ' + Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

1

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

17

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ

4

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

15

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

2

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

3

ΔΕ

ΚΗΠΟΥΡΩΝ

1

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

5

ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

ΔΕ

ΞΕΝΑΓΩΝ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΕ

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

2

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

4

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

4

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

4

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

ΤΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

2

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΠΕ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

1

ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...