Menu
RSS
Τρίτη, 24/11/2020
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
komis490 1972018

Το Σχέδιο Δράσης για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του COVID-19 στον Δήμο Τρίπολης

Το Σχέδιο Δράσης για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του COVID-19 στον Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης προχώρησε στην «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την ανάγκη περιορισμού της διασπορά του COVID-19 του Δήμου Τρίπολης.

Το σχέδιο προβλέπει:

1. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή έστω ασπίδας προστασίας προσώπου για όλους τους εργαζομένους, αιρετούς, συνεργάτες προμηθευτές, πολίτες και επισκέπτες που εισέρχονται στους χώρους εργασίας του Δήμου, καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, στους διαδρόμους και όλους τους κοινόχρηστους χώρους των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.

2. Ως ασπίδα προστασίας του προσώπου πλήρους κάλυψης νοείται η ασπίδα, που δεν καλύπτει μερικώς m πρόσωπο αλλά προσφέρει πλήρη κάλυψη καλύπτοντας δηλαδή τις εσωτερικές πλευρές του και (κατά μήκος) το λαιμό. Συνεπώς ασπίδες που καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και τη μύτη αποκλείονται Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω υποχρέωση δεν Θα επιτρέπεται η είσοδος στο άτομο, που αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα ή έστω ασπίδας προστασίας προσώπου πλήρους κάλυψης και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση απομάκρυνσή του από τους χώρους εργασίας του Δήμου Τρίπολης. Ωστόσο, σε άτομα. που για ιατρικούς λόγους οι οποίοι αποδεικνύονται αμέσως με ιατρικές βεβαιώσεις δεν φορούν προστατευτική μάσκα ή έστω ασπίδας προστασίας προσώπου πλήρους κάλυψης. Θα εξυπηρετούνται στο μέτρο του δυνατού και όπου είναι εφικτό, σε εξωτερικό χώρο από τους χώρους εργασίας του Δήμου Τρίπολης κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία- εφόσον m αίτημα τους δεν μπορεί ω ικανοποιηθεί με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων ή αλληλογραφίας. Οπού υφίσταται Π δυνατότητα και είναι ανάλογη η φύση της υπηρεσία (πχ. Ταμείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συνεργεία. υπηρεσίες του Δήμου που εξυπηρετούν ευρύ κοινό κλπ), πρέπει ω ορίζεται ότι οι πολίτες Θα προσέρχονται στην υπηρεσία κατόπιν προγραμματισμένου Ραντεβού.
3. Συνιστώνται σε όλους οι ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο-καθαρισμός Χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο κ.λπ.). και η χρήση όπως αντισηπτικών διαλυμάτων (σε μορφή υγρού) για αντισηψία των χεριών σας εισόδους-εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους δίνοντας έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με m ευρύ κοινό.

4. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους των χώρων εργασίας του Δήμου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του, πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου καί ελάχιστον από τα άλλα άτομα.
5. Σε όλα τα γραφεία του Δήμου πολίτες συνεργάτες προμηθευτές, επισκέπτες κτλ, θα εισέρχονται ένας- ένας ή Θα εξυπηρετούνται από την είσοδο του γραφείου, σύμφωνα με τις οικίες σημάνσεις, έτσι ώστε m τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου καί ελάχιστον μεταξύ των ατόμων και Θα παραχωρείται προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
6. Η διαχείριση των περιστατικών εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Cονίό-19, καθώς και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Θα γίνεται σύμφωνα με m Πρωτόκολλο Διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα του Ε.Ο.Δ.Υ., που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
7. Εάν έως εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατό με λοίμωξη ίΟνΙΟ-19 εντός της υπηρεσίας ο εργαζόμενος υποχρεούται ω ενημερώσει άμεσα τω Προϊστάμενό του, ο οποίας με τη σειρά του ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή (και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρωτή του), προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τo συνημμένο Πρωτόκολλο Διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα του Ε.Ο.Δ.Υ. Την ίδια υποχρέωση έχει και ένας εργαζόμενος που θα εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη covid-19 εκτός του χώρου της υπηρεσίας.
8. Προς το σκοπό αυτό πρέπει ω ειδοποιηθεί άμεσα ο Συντονιστής (και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρωτή του). και αν κάποιος αιρετός εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατό με λοίμωξη COVID-19 εντός ή εκτός των χώρων του Δήμου Π οποία ενημέρωση θα γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
9.Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι που τυχόν έχουν επισκεφθεί για υπηρεσιακούς λόγους τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίοι πρέπει να ειδοποιήσω άμεσα m Συντονιστή (και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρωτή του) μέσω των Διευθύνσεων των οικείων υπηρεσιών.

10.Στσ πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στο Δήμο, εκτιμώνται οι ιδιαίτερες περιστάσεις -όπως αυτές επανακαθορίστηκαν ύστερα από την αριθ. ΔΙΔΛΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση από m αρμόδια όργανο διοίκησης και εξετάζεται η δυνατότητα απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών σε καθήκοντα, για m οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back oΗice).Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται, κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 ταυ ν. 4722/2020. 11. Τα ανωτέρω μέτρα Θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τοις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

θ) ΟΡΙΖΟΥΜΕ

1) Συντονίστρια Διαχείρισης (ονίd-19 την υπάλληλο- Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, Καραλέκα Παναγιώτα-Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών, τηλ 2713 600 429, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και

2) Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διαχείρισης covid-19, την υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, Τριάντου Ελένη του Θεοδώρου, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τηλ. 2713 610 439, emaίl: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Συντονίστρια και Π Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διαχείρισης (ovid-19 μεριμνούν για: α) την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κσρωνοίού ανάμεσα στους εργαζομένους β) m διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης (ovid-19 σε εργαζομένους γ) την άμεση ανταπόκριση για κάθε Θέμα που θα ανακύπτει και δ) m σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

1 σχόλιο

  • Εισάγετε το όνομά σας...
    Εισάγετε το όνομά σας... Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 14:06 Σύνδεσμος σχολίου

    Μάλλον έχετε μπερδευτεί. Αυτό δεν είναι σχέδιο δράσης για το Δήμο Τρίπολης, αλλά για τις υπηρεσίες του. δήμαρχε, ακόμα κι εδώ, ΄΄Αστοχος.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...